Utmaningen från Bioresurs

Vi vill inspirera till att gå ut och upptäcka allt intressant och spännande som finns i naturen!  Utmaningarna har tagits fram under åren 2007 – 2018 och ger tips på uteaktiviteter. Utmaningen vänder sig till dig som är lärare/pedagog i förskola, fritidshem och grundskola F-9. Varje utmaning utgår från ett tema och innehåller förslag på praktiska övningar. Du behöver inte vara specialist för att ta dig an ett område. Ett syfte med Utmaningarna är att de ska passa även de som känner sig en aning osäkra inför allt man möter i naturen och vilka frågor barnen/eleverna kan ställa. Du kan självklart plocka ut de övningar som passar just din grupp och ditt sätt att undervisa. Utmaningarna har tagits fram ett viss år, men innehållet är knutet till styrdokumenten och passar att använda även i fortsättningen. Inspireras också av redovisningarna nedan från skolor som har jobbat med utmaningarna.

Utmaningen 2018: Biologiska rytmer

En livscykel för en organism är exempel på en biologisk rytm. I ett kortare tidsperspektiv har också alla organismer en dygnsrytm som styrs av ljus/mörker. Dessutom har många organismer en årstidsrytm, som beror på miljöförändringar under året. Detta är tre exempel på biologiska rytmer som alla finns med i kursplanen för biologi i grundskolan och även passar utmärkt att arbete med i förskolan.

Här presenteras intressanta uppgifter för elever att arbeta med. 

Utmaningen 2017: Möjligheter med maskrosor!

Tävling: Hitta och fotografera den längsta maskrosstjälken!

 • Leta maskrosor. I vilka miljöer växer de? Hur många kan man hitta som mest på 1m2?
 • Mät längden på maskrosornas stjälkar, blad och rötter.
 • Plocka sönder en blomma och titta på alla delar. Varje del är en egen liten blomma och alla sitter tillsammans i en korg. Finns det pollen i blomman?
 • Hur ser maskrosens rötter ut? Varför är de så tjocka? Vilka odlade växter har liknande rötter?
 • Hur många frön har maskrosor? Hur flyger ett maskrosfrö? Jämför med fallskärmshoppare. Hur lång tid tar det för ett frö att nå marken från en viss höjd, exempelvis 1 m? Jämför med andra frön.
 • Rita av en maskros.
 • Hur ser växtsaften (mjölksaften) ut?
 • Förklara uttrycket maskrosbarn.

Fascinerande växter, artikel i Bi-lagan

Till redovisningar från Utmaningen 2017.

Utmaningen 2016: Sortera och gruppera

Mer eller mindre omedvetet sorterar vi och kategoriserar. Skedar, knivar och gafflar läggs i olika fack i kökslådan och kläder sorteras efter olika ändamål. Ordning gör att vi får bättre överblick och gör det lättare att hitta.

Centralt inom biologi är att observera det vi ser i naturen och registrera variationen. Låt barnen/eleverna undersöka växter och djur och diskutera med dem om vilka kriterier som fungerar bäst för att sortera och gruppera i olika kategorier. Titta på hur forskare har grupperat växter och djur i floror och andra fälthandböcker.

Till praktiska uppgifter om att sortera och gruppera och till redovisningar från skolor och förskolor.

Utmaningen 2015: Ekosystemtjänster till nytta för oss

Vad menas med ekosystemtjänster? En definition lyder: ”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.” Det innebär att det går att koppla förskolans målformuleringar och grundskolans biologikurs till begreppet ekosystemtjänster. För att det ska bli lättare för barn/elever att förstå är det bra att utgå från konkreta och praktiska exempel. Insekternas pollinering av växter, den naturliga reningen av vatten, naturens produktion av livsmedel och råvaror och inte minst naturupplevelser är exempel på ekosystemtjänster. Det handlar om nyttan vi människor har av naturen – ekosystemtjänster är en förutsättning för vår överlevnad!

Till praktiska uppgifter om ekosystemtjänster och till redovisningar från skolor och förskolor.

Utmaningen 2014: Vi studerar fortplantning hos olika organismer

Vad är liv? I frågan ryms många olika aspekter på liv. Kanske räcker det med denna, ytligt sett, enkla fråga för att täcka in hela biologiämnet? När man försöker förklara och definiera vad som är liv är det centralt att förstå hur livet förs vidare i generation efter generation. Det handlar om fortplantningen, om de ärftliga egenskaperna som lagras i DNA och om variationen och anpassningarna hos organismerna. Utmaningen handlar om att arbeta med fortplantning hos djur och växter. Några exempel på praktiska uppgifter kan handla om att odla växter, lyssna på fågelsången på våren, sätta upp fågelholkar i närheten av skolan och studera sociala insekter som humlor och bin.

Till praktiska uppgifter om fortplantning och till redovisningar från skolor och förskolor.

Utmaningen 2013: Fåglarnas liv

Det finns mycket spännande att studera och undersöka som rör fåglar.
 • Vilka fåglar finns i närmiljön? Hur ser de ut?
 • Hur låter fåglar? Kan man locka till sig fåglar genom att härma läten?
 • Vad äter olika fåglar helst? Hur uppför sig olika arter vid fågelbordet?
 • Varför flyttar vissa fåglar medan andra stannar kvar? Vilka flyttar längst och hur hittar de rätt?
 • Vilka bostäder passar olika fågelarter? Vilka fåglar häckar i närmiljön?

Till praktiska uppgifter om fåglar och till redovisningar från skolor och förskolor.

Utmaningen 2012: Följ trädens årscykel

Följ årscykeln hos ett träd, från vintern till sommaren eller fram till dess att löven faller på hösten.
 • Hur ser olika trädarter ut?
 • I vilka miljöer finns de olika arterna?
 • Ta reda på hur högt ett träd är, hur stor diametern är och om möjligt hur gammalt det är.
 • Trädet som ekosystem: Undersök vilka arter som lever i anslutning till trädet.
 • Sätt upp fågelholkar och studera fåglarna som flyttar in.

 

Till praktiska uppgifter om träd och till redovisningar från skolor och förskolor.

Utmaningen 2011: Biologisk mångfald

Det svirrar och surrar, hoppar och kryper, ålar sig fram eller kliver med långa ben. Ibland spektakulärt och lätt att uppmärksamma, ibland obetydligt och osynligt för ögat, fyller livet alla upptänkliga miljöer. Genom att studera den biologiska mångfalden får man förståelse för många aspekter på livet, som exempelvis hur samspelet mellan olika organismer fungerar och hur miljöförändringar påverkar naturen. Biologisk mångfald är förutsättningen för livets utveckling och grunden för den mänskliga existensen.

Utmaningen handlar om att upptäcka och förbättra den biologiska mångfalden runt skolan/förskolan.

Till praktiska uppgifter om biologisk mångfald och till redovisningar från skolor och förskolor.

Håvande pojke

Utmaningen 2010: Småkryp i vatten

I närheten av de flesta skolor finns säkert något vattendrag, damm, sjö eller havsvik. Det behöver inte vara någon stor vattensamling – överallt där det finns vatten i naturen finns det liv! Upptäck och berätta om djuren som finns i vattnet, hur de ser ut, hur de lever  och vilka komponenter som ingår i ekosystemet. Det är ofta förhållandevis lätt att hitta många olika småkryp i vattnet. I isfria vatten kan man leta efter smådjur året om och det är intressant att återkomma flera gånger till samma vatten för att lära känna de smådjur som lever där.

Till praktiska uppgifter om småkryp i vatten och till redovisningar från skolor och förskolor.

Utmaningen 2008-2009: Lär känna några vanliga växter

Vilka är de vanligaste växterna i närheten av skolan/förskolan? Hur kan man känna igen dem? Hur ser de ut vid olika tider under året? Hur ser knopparna, blommorna och frukterna ut? Går det att se något av växten under vintern?

Gör ett växttema: Vilka är de åtta vanligaste växterna i en viss miljö? Vilka växter kan man äta? Vilka växter har använts som medicinalväxter? Vilka färger får man om man använder olika växter för att färga ullgarn?

Till praktiska uppgifter om växter.

Utmaningen 2007: Var finns det största trädet?

Till oss på resurscentrum kom en dag ett brev från klass 4B på Hagaskolan i Haninge:  ”Hej! Det växer en massa maffiga träd på vår skolgård, det är nästan så att två barn inte når varandras händer när de famnar runt stammen. Vi skulle vilja ta reda på var i Sverige den tjockaste trädstammen växer. Det skulle barnen på skolorna runt om i landet kunna hjälpa oss med.” Det var så här som vi fick inspiration till Utmaningarna från Bioresurs och i fortsättningen har vi årligen presenterat utmaningar med olika teman.

Utmaningen att hitta det största trädet handlar om att mäta trädens tjocklek och ta reda på trädslaget. Det finns också mycket annat att undersöka i anslutning till träd, mer om detta finns i Utmaningen 2012 där trädens livscykel står i centrum.

Till praktiska uppgifter om träd och till redovisningar.