Växtfysiologi

Alla levande organismer är beroende av kemiska ämnen och energi för sin överlevnad. Växtfysiologi innebär att livsprocesser hos de fotosyntetiserande organismerna studeras. Fotosyntesen är grunden för livet på jorden. Med solljus, koldioxid och vatten kan växter, alger och cyanobakterier som innehåller klorofyll, bilda syrgas och socker. På denna sida hittar du övningar och laborationer som handlar om olika processer i cellen, framförallt  fotoyntes och cellandnig.

 


 

Fotosyntes och cellandning med äggkartongsmodeller

I övningen används papperskulor i svart, rött och vitt och äggkartongsformar. Med stegvisa instruktioner modelleras fotosyntes och cellandning. Övning för både yngre och äldre elever. Inspirerad av övningen Modeling Photosynthesis and Cellular Respiration (California Academy of Sciences).

Fotosyntes och cellandning med äggkartongsmodeller (elevinstruktion, pdf)
Fotosyntes och cellandning med äggkartongsmodeller (lärarhandledning, pdf)
Energilappar (utskriftsmaterial, pdf)
A3 kloroplast (utskriftsmaterial, pdf)
Stationer klyvöppning, rot/stam och lungor (utskriftsmaterial, pdf)

Simulering av fotosyntes för en vattenväxt

Enkel datorsimulering (exempel på digitalt verktyg). Miljöfaktorerna ljus och temperatur kan regleras i några steg. Antal syrgasbubblor som bildas på en viss tid kan användas för att jämföra hur fotosyntesen hos vattenväxten fungerar vid olika ljusnivåer och temperaturer.
Länk till sida med simuleringen Rate Of Photosynthesis Lab (Html5) GOLAB
Klicka på Preview för att komma igång med simuleringen.

Elevinstruktion till simuleringen (pdf)
Lärarhandledning till simuleringen (pdf)

Fotosyntesen är mitt liv

Fotosyntesen är grunden för livet på jorden. Med solljus, koldioxid och vatten kan växter, alger och cyanobakterier som innehåller klorofyll, bilda syrgas och socker. Detta är ett enkelt försök som visar hur syrgas bildas.

Fotosyntesen är mitt liv

En samling med laborationer om fotosyntes och cellandning

Bioresurs medverkade på Skolverkets moduldag i Stockholm den 2/10-2019. Vi visade på övningar och laborationer i en workshop vi kallade Livsviktigt. Här finns länkar till det material vi presenterade:

Livsviktigt; om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar, åk 1-6
Instruktioner till övningar om fotosyntes, cellandning och klimatförändringar

Trädets tillväxt

För att förstå hur tillväxten hos träd går till, kan man bygga en modell med sugrör av olika färg. Modellen ger också förståelse för att transport av vatten och lösta ämnen kan ske i kärlsträngarna

Trädets tillväxt

För högstadiet och gymnasiet

Fotosyntes och cellandning

Nedan finns flera försök som påvisar fotosyntes och cellandning. Försöken användes i den svenska uttagningstävlingen för EUSO 2017.

Jag gör hela kohagen grön…
Här finns övningarna ”Lever spenaten?” samt ”Slutet rum”, om att odla växter och Euglena i en glasburk respektive ett provrör.

Läs om försöken i Bi-lagan
Laborationshandledning till 3 försök
Försök med fotosyntes och cellandning (extern länk)

Separation av plastidfärgämnen

Kromatografi kan användas för att separera olika organiska ämnen. Metoden utnyttjar att ämnen lösta i ett lösningsmedel (rörlig fas) kommer att vandra olika snabbt i en lämplig fast fas. De lösta ämnenas struktur är mer eller mindre lika den fasta eller den rörliga fasen. Ett ämne som mer liknar den rörliga fasen kommer att vandra snabbare än ett ämne som mer liknar den fasta fasen. Avsikten med laborationen är att separera, isolera och identifiera de viktigaste plastidpigmenten hos några olika fotoautotrofer och jämföra pigmentsammansättningen.

Separation av plastidfärgämnen