Mer aktiviteter i naturen

Svampar. Foto: Bioresurs

Mer aktiviteter i naturen

Vad kan man göra i naturen? Några förslag till aktiviteter presenteras i detta avsnitt.

Naturen ger avkoppling och möjlighet till fysisk aktivitet. Pröva att gå en vandringsled eller besök ett naturområde som är skyddat beroende på dess värde för friluftslivet eller för att det finns intressanta växter, svampar och djur. Många är roade av att plocka bär och svamp eller lära sig mer om de växter, svampar och djur som man träffar på. Föreningar med naturinriktning erbjuder aktiviteter av olika slag. Tillsammans med andra förstärks naturupplevelserna.

 

Utflykter och vandringar

I varje kommun finns vandringsleder som är utmärkta med skyltar och som man kan få uppgifter om på kommunernas hemsidor. Många vandringsleder är endast några kilometer, medan andra sträcker sig över flera mil. Den mest kända och längsta är nog Kungsleden – 425 km mellan Abisko i norr och Hemavan i söder. Särskilt intressanta naturområden har ofta någon form av skydd, som exempelvis nationalpark, naturreservat eller Natura 2000 område.

Plocka bär och svamp

När det är goda bärår finns det ett överflöd av bär som blåbär, lingon och hjortron. Allemansrätten ger oss lov att plocka bär på annans mark, men ej på tomtmark.

Se foton på några arter med ätbara bär. Klipp isär bilderna och namnen på bären och para ihop.

Arterna som visas i ovanstående fil har varierande miljökrav när det gäller ljus, näring och vattentillgång. I vilka miljöer hittar man bären och vilka abiotiska miljöfaktorer har betydelse för att de ska trivas?

  • Blåbär är vanliga i granskogsmiljö, lingon föredrar torrare och soligare marker och finns ofta i tallskogar.
  • På myrar finns tranbär och hjortron som båda behöver god tillgång på ljus och vatten och klarar en näringsfattig miljö.
  • Hallon kräver god näringstillgång, samt sol och värme för att det ska bli gott om saftiga bär. Man hittar ofta rikligt med hallon på hyggen, ett par år efter en avverkning av granskog, i en miljö där näringsämnen frigjorts från döda rötter och kvarlämnat ris.
  • Smultron är de naturliga gräsmarkernas växt och behöver sol och värme för att trivas.
  • Björnbär finns främst i kustregioner i de sydliga delarna av landet och trivs i soliga, varma miljöer.

 

Giftinformationscentralen har bilder på och information om ett urval av vanliga bär, både vilda och odlade arter. Ta reda på tre arter som är giftiga. Vilka blir symptomen om man äter dessa bär?

På samma sätt som det är tillåtet enligt allemansrätten att plocka bär får man också plocka svamp. Det är viktigt att inte plocka svamp för att äta om man är det minsta osäker på vilken art det är. Det finns dödligt giftiga arter i Sverige som kan förväxlas med ätbara arter som växer i andra länder. Förgiftningsfall har inträffat där personer som tror sig känna igen en svampart från sitt hemland plockar en snarlik, mycket giftig art som växer i Sverige.

Se information på Giftinformationscentralen med bilder på de giftigaste svamparna i Sverige. Här finns också broschyrer på 29 olika språk som beskriver de farligaste giftsvamparna i Sverige.

Många utlandsfödda förgiftade av flugsvamp. P4 Västmanland, 4 september 2014

 

Laga mat utomhus

Att fika ute eller äta mat som man tillagat utomhus smakar många gånger godare än inomhus. Några exempel på mat som går att tillaga ute i skogen beskrivs i artikeln Trerätters i skogen från Bi-lagan.

 

Ätliga växter

Pröva att tillaga rätter med några av växterna som nämns nedan i artiklarna från Bi-lagan. Obs! Det är viktigt att vara säker på vilka växter man äter, en del vilda växter är dödligt giftiga.

Hur man använder ätbara växter från skogen, till exempel enbär, tallbarr, granskott och björksav, beskrivs i artikeln Ätligt i skogen.

Artikeln Nödmat – naturens eget skafferi i X-Bi-lagan handlar om hur man använder granskott, vass, kaveldun, almens frukter, svinmålla och maskros

Artikeln Äta ogräs? från Bi-lagan handlar om de ätbara ogräsen maskros, kirskål, svinmålla och brännässla.

 

Upptäck den biologiska mångfalden tillsammans

Flera ideella föreningar erbjuder möjligheter att komma ut i naturen tillsammans med kunniga guider. Det är ett bra sätt att lära sig mer om naturen och få kontakt med personer som har samma intressen. Sök efter föreningar som har aktiviteter lokalt. Exempel på riksföreningar med lokala aktiviteter:

Miljö och natur: Naturskyddsföreningen har ett stort engagemang i natur- och miljöfrågor. Lokala kretsar erbjuder aktiviteter av olika slag.

Vandringar och utflykter: Svenska turistföreningen har lokalavdelningar över hela landet som arrangerar olika aktiviteter.

Fåglar: Sveriges ornitologiska förening med anslutna regionala föreningar erbjuder aktiviteter för att studera fåglar.

Växter: Svenska botaniska föreningen med anslutna lokala föreningar erbjuder arrangemang av olika slag, framför allt utflykter för att titta på intressanta växtmiljöer.

Fiske: Sportfiskarna. Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund har distrikt som omfattar hela landet.