Ämnesresurser – Särskild utbildning för vuxna

Texterna på följande sidor vänder sig främst till lärare, som undervisar på särskild utbildning för vuxna. De har en nivå och ett innehåll som anpassats för undervisning inom antingen kursen Biologi på grundläggande nivå eller ämnet Naturkunskap på gymnasial nivå. Även inom kurserna Biologi – naturbruk kan delar av innehållet användas.
Avsikten är att dels ge en struktur för undervisningen som underlättar planeringen, dels ge förslag på praktiska uppgifter av olika slag. Laborationerna och övningarna är valda för att passa in i undervisningen och tar upp centrala områden i de naturvetenskapliga ämnena.

 

Underlag till tre arbetsområden:

Webbsidan har utvecklats av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stöd av Skolverket.
Kontakt: info@bioresurs.uu.se