Vägarna ut ur kroppen

Hur kan vi göra oss av med avfallsämnen?

När vi äter och kroppen arbetar bildas avfallsämnen av olika slag. Koldioxid och vattenånga avges med utandningsluften (se avsnittet om andningen), osmältbara delar från maten och bakterier från tarmkanalen avges med avföringen (se avsnittet om matsmältningskanalen) medan överskott av vatten och salter avges via urin, svett och avföring.

Njurar och vattenbalans

Njurarna reglerar vatten- och saltbalansen i kroppen. Till exempel kan vi märka att mängden urin minskar om vi svettas mycket. För att kompensera för större vätskeförluster beroende på svettning bör man dricka mycket, men också se till att få i sig salt.

Normalt behöver vi inte tänka på att vi ska få i oss lagom mycket vatten och salter. Vi känner törst om vi behöver mer vatten och kompenserar genom att dricka. Saltmängden, som vi får i oss med maten är ofta alltför hög och bör generellt minskas. Om vi av någon anledning skulle få för mycket eller för lite vatten och salter i kroppen drabbas vi av kramper och tillståndet kan bli mycket allvarligt.

När blodet passerar njurarna avges överskott av salter, vatten och urinämne, som utsöndras med urinen. Urinämne är ett avfallsämne som bildas när proteiner bryts ner.

Uppgifter

  • Använd bilderna på njurarna. Namnge de olika delarna och visa hur urinen transporteras ut ur kroppen.
    Njurarna
    Njurarna – vad heter delarna?
    Njurarna – hur transporteras urinen?
  • Hur kan du se att det finns vattenånga i utandningsluften om du är utomhus när det är minusgrader?
  • Trä en plastpåse över din ena hand och slut till den runt handleden så att det inte passerar någon luft. Hur känns handen? Vad bildas på insidan av plastpåsen? Vi märker inte att vi hela tiden svettas även om vi inte utsätter oss för ansträngning. När vi svettas avkyls huden genom att det åtgår värme när vattnet avdunstar.

Några exempel på problem med njurar och urinvägar

Blåskatarr

Urinvägsinfektion är vanligt förekommande och orsakas av bakterier som kommer upp i urinröret och urinblåsan. Detta kallas blåskatarr. Tecken på blåskatarr är bland annat att man behöver kissa ofta, att det svider när man kissar och att man har ont i nedre delen av buken. Om infektionen drabbar njurar/njurbäcken är det ett allvarligare tillstånd. Kvinnor drabbas oftare än män av infektioner i urinvägarna beroende på att kvinnor har kortare urinrör.

Dialys

Njurarna har normalt en överkapacitet och man klarar sig med endast en njure, men om kapaciteten blir alltför liten behövs antingen dialys eller transplantation av en njure. Vid dialys renas blodet i en apparat utanför kroppen. Vid en njurtransplantation kan en levande person donera sin ena njure eller också kan man få en njure från en avliden person.

Socker i urinen

Normalt innehåller urinen inte något socker, men om man har obehandlad diabetes stiger sockerhalten i blodet och en del av sockret utsöndras via urinen. Diabetes beror på att insulin inte bildas i tillräcklig mängd i bukspottkörteln vilket medför att sockret i blodet inte tas upp i cellerna. Diabetes orsakas inte av någon skada på njurarna.

Webbsidan har utvecklats av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stöd av Skolverket.
Kontakt: info@bioresurs.uu.se