VuxNwebben

Naturvetenskapligt
arbetssätt

Formativt arbetssätt

Naturvetenskapligt språk

Ämnesresurser – Kommunal vuxenutbildning

▼ Ämnesresurser – Särskild utbildning för vuxna

► Naturen och människan
Livsstil, hälsa och kroppen

Återvinning och kretslopp

Använd naturen

Inte störa – inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten ger oss stora möjligheter att fritt vistas i naturen, men den innebär också skyldigheter. På Naturvårdsverkets hemsida beskrivs allemansrätten på lätt svenska och på flera andra språk. Dessutom finns informationsmaterial av olika slag att ladda ner, bland annat en quiz om allemansrätten.

Spår av människor

Det är inte bara djuren, växterna, svamparna och bakterierna som är viktiga för ett ekosystem. Människans inverkan har också ofta stor betydelse.

 

Allemansrätten_får göra_litenbild3Använd ett av följande bildstöd och prata om allemansrätten. Vad får jag göra? eller Vad får jag inte göra?

Vilken användning har människor av naturområden i närheten av skolan (t.ex. skogspromenader, bärplockning, skogsbruk, fiske och jordbruk)?

Finns det spår av människor i naturområden som elever från skolan besöker? Sök efter gamla gårdsmiljöer, stenmurar och stubbar efter avverkade träd. Räkna årsringarna på stubbarna. Hur gamla är träden? Nya och äldre kartor kan visa var man kan hitta spår efter mänskliga aktiviteter.

Finns det konflikter kring hur området används? T.ex. olika uppfattningar mellan markägare/joggare respektive ryttare och mellan skogsägare respektive bärplockare.

Olika slags bär

SmultronGör en fotoflora som visar växter som har bär/frukter kring skolan. Fotografera enskilda arter såväl som miljöbilder. Allemansrätten ger möjlighet att plocka bär och svamp, dock inte inom tomtgräns.Olika slags bär_litenwebbild Några vanliga ätbara vilda bär är blåbär, lingon, hjortron, björnbär och smultron.

Para ihop bilder på bären med namnen i denna övning på Olika slags bär.
Hur känner man igen dem? I vilka miljöer finns de? Varför är bär nyttiga att äta? Vad kan man tillaga av dem?

Ätbara växter

NasslorDet finns andra vilda växter som är ätbara. Pröva att tillaga rätter med några av växterna som nämns nedan i artiklarna från Bi-lagan. Obs! Det är viktigt att vara säker på vilka växter man äter, en del vilda växter är dödligt giftiga.

Att fika ute och äta mat som man tillagat utomhus smakar många gånger godare än inomhus. Några exempel på mat som går att tillaga ute i skogen finns i artikeln Trerätters i skogen från Bi-lagan.

Hur man använder ätbara växter från skogen, till exempel enbär, tallbarr, granskott och björksav, beskrivs i artikeln Ätligt i skogen från Bi-lagan.

Artikeln Nödmat – naturens eget skafferi i X-Bi-lagan handlar om hur man använder granskott, vass, kaveldun, almens frukter, svinmålla och maskros.

Artikeln Äta ogräs? från Bi-lagan handlar om de ätbara ogräsen maskros, kirskål, svinmålla och brännässla.

Webbsidan har utvecklats av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stöd av Skolverket.
Kontakt: info@bioresurs.uu.se