Grupper av organismer

Naturupplevelsen berikas och lusten att vistas i naturen ökar om man känner igen några av de vanliga arterna som finns i närmiljön. Nedan anges några exempel på djurgrupper, samt ges förslag på filmer, appar, övningar och lästips. Välj någon eller några av djurgrupperna, sök efter och studera djur och spår av djur i naturen.

Däggdjur

Det är inte alltid så lätt att få syn på däggdjur ute i naturen, men gnagmärken, fejningsplatser, boplatser och spår efter tassar och klövar går ofta att upptäcka om man letar.

Viltappen, loggaViltappen (iPhone och Android)
Svenska jägareförbundet har gjort en app med information om vanliga däggdjur och fåglar, med fokus på att känna igen olika arter. Spåravtryck och bilder på spillning ingår liksom möjlighet att lyssna på olika läten. Mer information finns på Svenska Jägareförbundets hemsida.

Fåglar

Flera fågelarter finns i människans närhet och kan iakttas året runt. Andra arter är svåra att upptäcka i naturen, men har en karaktäristisk sång. Många idéer för undervisning om fåglar finns i Utmaningen för 2013 och i följande artiklar från Bi-lagan: Vid fågelbordet och Fågelbordet – ett eldorado för etologisk undervisning.

I Ett Myller av Liv finns korta, lättlästa texter och omfattande bildmaterial om naturen och biologisk mångfald. Där finns många av våra vanligaste fåglar beskrivna.

Använd övningen med bildstöd som handlar om fåglar (bilden till vänster).

Räkna fåglar vid fågelborden sista helgen i januari varje år. Se information hos Sveriges ornitologiska förening.

kraxKrax (iPhone och iPad)
Krax är en gratisapp som innehåller bilder, fakta, fågelläten, sång och även varningsläten från över 100 arter.

LarKvitterLärkvitter (Android och iPhone)
Bland jordbruksverkets appar finns Lärkvitter som är en app om fåglar i odlingslandskapet. Den innehåller fågelsång, faktatexter och beskriver hur man kan skapa gynnsamma miljöer för fågelarterna. Längst upp i appens vänstra hörn finns en liten ikon för fågelartens sång. Appen är gratis och hämtas från Jordbruksverkets hemsida.

Groddjur

På våren kan man ibland få se parande grodor och paddor i till exempel dammar. Ägg och yngel får under en begränsad tid tas in i klassrummet för att studera utvecklingen av groddjur. Dessa ska sedan släppas ut på samma ställe som de infångades.

Läs uppslaget Ägget-en smart förpackning från Bi-lagan om när Bioresurs följde utvecklingen av grodyngel under våren 2013.

Appen Grodguiden för iPhone och Android ger dig information om de 13 groddjursarter som finns i Sverige och hjälp att artbestämma dem. Två är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor och alla är fridlysta. Via appen kan du även höra hur de låter. Mer information om groddjur och om appen Grodguiden finns på Naturskyddsföreningens hemsida. Här finns också möjlighet att lyssna på läten och rapportera in fynd.

Gör en quiz om groddjur och fiskar.

Fiskar

Ta hem färsk fisk från fiskaffär eller kontakta sportfiskare för att få tillgång till olika fiskarter som kan studeras. Undersök de yttre delarna och de inre organen. En utförlig dissektionsbeskrivning med bra bildmaterial finns i artikeln Jämförande fiskdissektion i Bioscience explained, Vol 5 nr 1.

Appen Fisknyckeln innehåller information om alla fiskar som finns i svenska vatten, cirka 240 arter. En okänd art kan identifieras genom att svara på frågor om dess utseende. Appen fungerar för både iPhone och Android. Mer information: www.nationalnyckeln.se.

Insekter

Sök efter insekter och spår av insekter i närmiljön. Studera variationen och i vilken miljö de lever. Läs om pollination och befruktning i Linnélektioner, Idéhäfte 5, I Linnés spår

Studera blomflugor, en viktig grupp av pollinerande insekter, se Bi-lagan nr 1 2015.

Bygg bibatterier och humlebon, se Bi-lagan nr 2 2010, månadsuppslaget för april.

Många insekter är skadedjur och ställer till problem för oss människor. Korta beskrivningar med bilder av skadeinsekter finns bland annat på Anticimex hemsida. Är det några av skadeinsekterna som eleverna känner igen från hem eller trädgård?

Gör övningen –  Vad heter insektsgrupperna? Klipp ut och para ihop foton på insekter med namn på insektsgrupperna.

Växter

Fotografera och gör en flora med arter från närmiljön. Välj ett tema:

– Vanliga arter i närmiljön
– Arter i viss miljö (barrskog, lövskog, gräsmarker, våtmarker, sjöar och vattendrag)
– Ätbara växter (till exempel vilda bär, granskott, tallbarr, nässlor, kirskål)
– Vårens, sommarens eller höstens karaktäristiska blommor

Svenska botaniska föreningen gjort en förteckning av 110 vanliga växter, som är lätta att känna igen 110 vanliga växter – Växter jag mött.

Referenser:

Den virtuella floran hos Naturhistoriska riksmuseet.

Digiflora.se – en enkel digital flora för att ta reda på vilka växter man funnit.

Svampar

På hösten brukar det gå att hitta många olika svamparter. Samla in så många olika sorter som möjligt och sortera efter grupper (skivlingar, soppar, buksvampar, taggsvampar, tickor, svampar med åsar). Identifiera ätliga och oätliga svampar. Diskutera olika principer för hur man kan sortera svampar. Svampböcker brukar visa svampar indelade i de olika grupperna.

Appen Svampguiden, utvecklad för iPhone, Android och Windows Phone, beskriver över 200 svamparter och innehåller en guide med ja- och nej-frågor som hjälper dig att identifiera ditt fynd. Appen visar vilka svampar som lätt kan förväxlas och vilka som är ätliga. Mer information: www.svampguiden.com

Webbsidan har utvecklats av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stöd av Skolverket.
Kontakt: info@bioresurs.uu.se