HEMOM PROJEKTET

Alla föreläsningarna

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Ja eller nej till genmodifierade växter - vad säger forskarna?

Under våren 2012 genomfördes symposiet "Ja eller nej till genmodifierade växter - vad säger forskarna?", arrangerat av Kungl. Vetenskapsakademien. Här hittar du alla inspelade föreläsningar och debatter från KVA-symposiet.

Klicka på bilderna!

 

Genmodifierade växter - fakta, myter och lagar

Henrik Ekman, Vetenskapsjournalist, SVT, ger först en introduktion. Sedan tar Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå Plant Science Centre och Umeå Universitet över. Han tar upp ett antal olika myter och missförstånd om genmodifierade växter (32 minuter).

 

 

Genmodifierade växter och gamla lantsorter

Roland von Bothmer, professor i kultur-växternas genetik och förädling, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Nordiska genbanken berättar om växtförädlingens historia och sätter in genmodifiering som metod i ett sammanhang (18 minuter).

 

 

Kan genmodifierade växter hjälpa till att lösa jordens ödesfrågor?

Sten Stymne, professor i växtförädling och genetik, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar upp några exempel där genmodifiering kan ge mer hållbara lösningar i jordbruket (20 min).

 

 

 

Jordbruksutveckling och livsmedelsförsörjning i södra Afrika

Hans Holmén, universitetslektor i geografi, Linköpings Universitet, beskriver utmaningar för ett hållbart jordbruk i Afrika. Han lyfter fram några argument som talar för och emot utveckling och användning av genmodifierade växtsorter i de afrikanska länderna.

 

 

Phytophthora - växtförstöraren

Christina Dixelius, professor i genetik och växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) berättar om en vanlig potatisparasit som ger bladmögel/brunröta. Ett sätt att minska behovet av att bespruta potatisodlingar mot parasiten är att med hjälp av genmodifiering ta fram potatissorter som är resistenta mot parasiten.

 

Växter för tillväxt

Ines Ezcurra, docent och lektor i växtbioteknik, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) ger exempel på olika typer av genmodifieringar och resonerar om varför det i vissa fall väcker uppståndelse men i andra fall är helt accepterat att använda gentekniker för att lösa problem.

 

 

Paneldebatt: Behöver EU:s gentekniklagar ändras?

Deltagare: Staffan Eklöf, Jordbruksverket, Jan Eksvärd, Lantbrukarnas Riksförbund, Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen, Stefan Jansson, Umeå Plant Science Centre/Umeå Universitet, Roland von Bothmer, Sveriges lantbruks-universitet (SLU) och Nordiska genbanken/The Global Seed Vault, Svalbard. Moderator: Henrik Ekman, SVT.

 

Resurser


Populärvetenskapliga sammanfattningar (pdf)

Genmodifierade växter – fakta, myter och lagar

Genmodifierade växter och gamla lantsorter

Kan genmodifierade växter hjälpa till att lösa jordens ödesfrågor?

Jordbruksutveckling och livsmedelsförsörjning i södra Afrika

Phytophthora - växtförstöraren

Växter för tillväxt

Paneldebatt: Behöver EU:s gentekniklagar ändras?