HEMOM PROJEKTET

Tema GM-grödor

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Tema om GM-grödor

Genmodifierade växter representerar ett brett spektrum av förändringar som exempelvis rör:

  • motståndskraft mot skadeinsekter
  • ökad tålighet mot torka
  • bättre näringsinnehåll
  • motståndskraft mot ett visst bekämpningsmedel

De resultat man vill uppnå med att genmodifiera växter varierar och det finns ett brett spektrum av exempel att diskutera utifrån genteknikens möjligheter, risker och etik. De exempel som presenteras i menyn till höger har valts för att representera olika typer av genmodifikationer och förädlingsarbete, se illustrationen ovan.

  • Tillverkning av GM-växter av stora företag alternativt av forskare i en icke-kommersiell satsning.
  • GM-växter för matproduktion alternativt för produktion av annat än mat.
  • Utveckling av GM-växter för odling i Sverige alternativt för odling i varmare klimat.

Exemplen visar att växtförädlingen kan göras av stora multinationella företag (t.ex. Bt-majs) men också beroende på icke-kommersiella initiativ (t.ex. Gyllene riset).

Fler exempel på genmodifierade växter finns på Gentekniknämndens webbsida.

Odling i Sverige och i världen

I Sverige genomförs för närvarande endast fältförsök med GM-växter och någon kommersiell odling förekommer inte. På Jordbruksverkets hemsida finns en karta där fältförsöken visas för innevarande år.

GM-grödor odlas i stor omfattning i regioner som exempelvis Asien och Nord- och Sydamerika, se länk till karta över odlingsareal av GM-grödor.

 

Resurser

Det gyllene riset

Potatisparasiten

Virustålig papaya

Bt-majs

Glyfosat-resistent soja

Oljekål