HEMOM PROJEKTET

Tema GM-grödor >> Bt-majs

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Bt-majs

Majs räknas till en av världens största livsmedelsgrödor. Varje år produceras mer än 800 miljoner ton majs i världen. Av dessa kommer över 300 miljoner ton från majsodlingar i USA. Du kanske undrar hur det kan gå åt så mycket majs för att föda världen? Äter vi verkligen så mycket majs? Nej, det mesta av den odlade majsen används faktiskt till annat. Oavsett användning sker en stor andel av majsodlingarna med genmodifierad majs, sk. Bt-majs.


Klicka på bilden för en Power-point presentation

Majs (Zea mays) är en enhjärtbladig växt som började förädlas för mer än 6000 år sedan i södra Mexico1,2. De vilda släktingarna till majs, teosint-arterna, har få frön med hårt skal. Bland de vilda arterna finns både ettåriga och fleråriga växter, medan den förädlade majsen är ettårig. Ett av hoten mot en lyckad majsskörd är skadeinsekter, framförallt larver av vissa fjärils- och skalbaggsarter. Växtförädling med genmodifiering har lett fram till Bt-majs, en typ av majs som inte angrips lika hårt som andra majssorter. Här ovanför hittar du en powerpoint-presentation som kan användas för att ge en introduktion till Bt-majs. Till höger hittar du länkar till fördjupande material och förslag på övningar.


1http://www.maizegenetics.net/domestication-faq

2http://teosinte.wisc.edu/questions.html

Övningar

Bt-majs: varför - varför inte?

Resurser

Om insektståliga grödor från Genteknik.nu Gentekniknämndens undervisningssida ger en bra introduktion.

Genteknikens utveckling 2013 Läs om Växtskadegörare, bakterien Bacillus thuringensis och Bt-gördor på s. 47-50 i Gentekniknämnens sammanställning för 2013.

Odling av Bt-majs i Spanien Gentekniknämnden om statistik som visar på skillnad i användning av bekämpningsmedel.

Insektsresistent majs och marklevande mikroorganismer Gentekniknämnen om studier av mikroorganismer i mark som odlats med Bt-majs.

Om Bt-grödor från University of California San Diego Använd "Movies" som på enkelt sätt visar historik, biologi och teknik bakom Bt-grödor.

Use and Impact of Bt Maize Nature Education project (Hellmich, R. L. & Hellmich, K. A. (2012) Use and Impact of Bt Maize. Nature Education Knowledge 3(10):4)

Greenpeace om Bt-majs

En studie på bin som ätit Bt-majspollen

EU-protokoll om Bt-majspollen

GMO Compass om majs GMO Compass är ett avslutat projekt, där material finns kvar.

GMO-Safety om Bt-majs GMO-safety, ett avslutat projekt där material finns kvar. Titel på artikeln är "MON810 GM maize: EFSA still says it is safe".