HEMOM PROJEKTET

Tema GM-grödor >> Virusresistent papaya

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Virusresistent papaya

Papaya (Carica papaya) är en frukt som är ekonomiskt intressant att odla och sälja. Varje år produceras 6 miljoner ton frukt i världen. När ett papayaträd angrips av viruset PRSV förloras en stor del av trädets förmåga att producera frukt. Odlaren förlorar inkomst. Det blir svårare att få tag i papaya. Kan genmodifiering lösa problemet?

Läs mer om papaya på sidan Naturvetenskaplig bakgrund.

Här finns en beskrivning om värdet av grödan, om odling och förädling av papaya i ett historiskt perspektiv och om problemen med virusangrepp.

Till vänster syns ett virusangripet papayaträd. Klicka på bilden så når du en PowerPoint-presentation som visar hur genmodifiering kan användas för att få fram virusresistenta papayaträd.

Övningar

Nedhuggna papayaträd

Vem står bakom?

Resurser

Papaya - Naturvetenskaplig bakgrund

GMO-compass om papaya (engelsk text)

Genetically modified papaya (engelsk text)

Transgenic papaya in Hawaii and beyond (engelsk artikel i AgBioForum, 2004)

Handbook for management of PRSV resistant papaya (engelsk text, bl a om hur patentfrågor hanterats)