HEMOM PROJEKTET

Tema GM-grödor >> Potatis och parasiten Phytophtora

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Potatis och parasiten Phytophtora

Varje år besprutas potatisodlingar med stora mängder bekämpningsmedel. En av de största skadegörarna i potatisodlingar är en algsvamp som heter Phytophtora.


Potatisbladen och potatisknölen är angripna av Phytophtora infestans. Foto t.v.: Rasbak, Wikimedia Commons Foto t.h.: Wikimedia Commons

Algsvampen orsakar både bladmögel och brunröta. Bladmögel gör så att potatisblasten vissnar ner alltför tidigt och medför att tillväxten av potatisknölarna upphör. Brunröta ger skador på potatisknölarna som gör dem oätliga.

Frågan är: Kan genmodifiering lösa problemet? Det man vill åstadkomma med genmodifiering är att potatisplantan ska få motståndskraft mot algsvampen och att man därför inte ska behöva använda bekämpningsmedel mot algsvampen. Forskning pågår, men än så länge finns inte någon genmodifierad potatis som kan odlas kommersiellt.

En introduktion till området ges via en videoinspelad föreläsning med professor Christina Dixelius, professor i genetik och växtförädling, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Till föreläsningen hör en populärvetenskaplig sammanfattning (se länktips till höger).

Resurser

Phytophtora växtförstöraren(pdf). Populärvetenskaplig sammanfattning av föredrag med Christina Dixelius, professor i genetik och växtförädling, SLU.

Phytophthora infestans och svältkatastrofen på Irland. Artikel i NyTeknik 18/4 2012.

Svensk genpotatis klarar rötangrepp. Artikel i NyTeknik 27/8 2008.

Utveckling av genförändrad potatis läggs ner. Artikel i NyTeknik 17/1 2012.

Otillåten genpotatis hittad i Norrland. Artikel i NyTeknik 7/9 2010.

Svensk vildpotatis kan stoppa besprutning. Radioinslag (20 min) P1 Vetandets värld, Sveriges Radio 27/5 2013.

Genmodifierad potatis hör inte hemma här. Debattartikel i Göteborgsposten 16/6 2011.

Bladmögelgen manipulerar potatisens försvar.Pressmeddelande från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 18/5 2010.

Fältförsök med genetiskt modifierad potatis med resistens mot Phytophthora infestans. Beslut om fältförsök från Jordbruksverket 28/6 2006.

Hur går potatisodling till?. Enkel animerad version av hur potatisodling går till.

Övningar

Did you get it? (frågor om potatis och Phytophtora)

Ta reda på mer (vilka bekämpningsmedel används mot bladmögel? osv)