HEMOM PROJEKTET

Tema GM-grödor >> Oljekål

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Oljekål

För en hållbar utveckling bör vi så mycket som möjligt använda förnybara råvaror. I plast- och smörjoljebranschen används ofta fossil olja som råvara. Tänk om man kunde använda växtoljor istället? Det kan man. Det finns bland annat kålväxter som tillverkar en typ av olja som innehåller mycket av fettsyran erukasyra. Med genmodifiering försöker man göra produktionen av erukaolja mer effektiv i växten oljekål.

Här nedanför hittar du en Prezi-presentation som kan användas för att snabbt sätta sig in i oljekål som exempel på genmodifierad gröda. Till höger hittar du länkar till fördjupande material och förslag på övningar.

Prezipresentationen om oljekål är gjord av Ammie Berglund, Bioresurs

Kommer inte presentationen fram automatiskt så klicka här.

Övningar

Humlor och bin - för eller mot GM-oljekål?

Korsord om oljekål

Resurser

Gentekniknämnden om oljekål

Videoklipp från SVT om oljekål

Oljekål blir grön olja (SVT Nyheter 28 augusti 2012)

Genmodifierad oljekål odlas nu i Skåne (SVT Nyheter 28 augusti 2012)

Jordbruksverkets beslut om fältförsök med oljekål
Länk 1
Länk 2

SLU´s forskningsprojektet ICON (om oljekål)

Forskare vill genändra kål till råvara för smörjolja (Radioinslag: Ekot 18 april 2012, 2:05 min)

Europa lever i en bubbla (Artikel ur tidningen Lantmannen, nr 10, 2012)

Yttrande från Miljöpartiet de Gröna i Kalmar Kommun (angående försöksodling av GMO-Crambe)

Biodlare upprörda över gmo-kål (ATL, Lantbrukets Affärstidning, publicerad 2012-08-07)

GMO-odling upprör svenska biodlare (artikel i tidningen Miljöaktuellt, 2012-08-08)

Radioinslag med biodlare Lina Norsell och Jordbruksverkets svar

Genmodifierade växter levererar råvaror till kemiindustrin (Text av Anders Carlsson, Ås Grimberg och Per Hofvander i boken Genteknik som tar skruv, Formas, 2011, s. 141-156)

Diffus spridning av GMO stort problem (Artikel på hemsidan för Förbundet Sveriges Småbrukare, senast uppdaterad 2012-06-15)

Gränsvärdet för GMO-grödor i mat ingen hälsofråga (Artikel i Kristianstadsbladet 29 augusti 2012)