HEMOM PROJEKTET

Tema GM-grödor >> Glyfosat-resistent soja

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Glyfosat-resistent soja

Sojabönor odlas i många olika delar av världen. Av soja får vi både mat till oss själva och till våra djur. En stor del av de proteiner som ingår i djurfoder har sitt ursprung i sojabönor. USA är en av världens största producenter av soja. Mer än 90% av de amerikanska sojaodlingarna utgörs genetiskt modifierad soja. Vad har den genmodifierade sojan för speciella egenskaper?


Klicka på bilden för en Power-point presentation

Sojabönan (Glycine max) har sitt ursprung i Asien där den vilda sojabönan (Glycine soja) fortfarande finns kvar. Ursprunget till den odlade sojan har spårats till södra Kina1. Idag odlas soja över hela världen. Denna ärtväxt ger frön (sojabönor) med stor andel protein som gör den användbar som gröda. Den genmodifierade sojan som kallas RoundUp Ready (RR) soybean introducerades 1996 av företaget Monsanto. En genmodifiering som innebar att GM-sojan blev tålig mot ogräsbekämpningsmedlet glyfosat, blev snabbt en försäljningssuccé: besprutning med RoundUp kunde effektivt ta död på de oönskade ogräsen medan sojan växte vidare utan konkurrens. Smart, men inte okontroversiellt. Powerpoint-presentationen här ovanför ger en introduktion till glyfosat-resistent soja och tar upp ett par olika aspekter på grödans användning.


1www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2924825/

Resurser

Livsmedelsverket om soja

Kontroll av svenska livsmedel 2011

Dyrt att hålla djurfoder fri från genmodifierad soja (radioinslag 2:35)

Soja som foder och livsmedel i Sverige - konsekvenser lokalt och globalt (rapport, Naturskyddsföreningen, 2010)

GMO-kompassen om sojabönor (på engelska)

Monsanto om patent på RoundUp Resistent (RR) soybeans

Övningar

Analysera argument mot glyfosat-resistent soja

Laboration: Finns genmodifierad soja i maten?