HEMOM PROJEKTET >> Struktur och användning

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Om websidans struktur och användning

Websidan innehåller dels faktagranskat material om genmodifierade växter och dels ett lärarhandledande material om hur man kan arbeta med genmodifierade växter i undervisningen. Vad behöver du?

Lärarhandledning

Vi har valt att strukturera det lärarhandledande materialet efter den modell för arbete med SNI som presenteras i boken "Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet" (Ekborg, Ideland, Lindahl, malmberg, Ottander & Rosberg, 2012, Gleerups). I lärarhandledningen finns följande delar:

 1. Val av utgångspunkter - tips och idéer till hur man kan introducera ämnesområdet.
 2. Naturvetenskapligt innehåll - beskrivning av vilka naturvetenskapliga begrepp och modeller som är relevanta för ämnesområdet genmodifierade växter.
 3. Samhällsaspekter och intressekonflikter - olika perspektiv på genmodifierade växter: kan de bidra till en hållbar utveckling? Vilka aktörer påverkar debatten? Vilka attityder finns till genmodifierade växter? Vilka argument används i debatten?
 4. Lärandemål - om hur man kan konkretisera styrdokumentens mål i arbetet med genmodifierade växter.
 5. Resurser för lärande - här finns en bredd av didaktiska tips. Exempelvis ges förslag till olika typer av studiebesök och en utförlig länklista. Här finns en del som handlar om bedömning för lärande och stödmaterial för att göra detta med fokus på genmodifierade växter. Slutligen ges även förslag på hur man kan arbeta språkutvecklande med materialet.
 6. Stötta grupparbetet - här ges specifikt tips på hur du får gruppdiskussioner och gruppövningar att ge en positiv effekt på lärandet. Bland annat ges praktiska tips på övningar som man kan arbeta med för att utveckla elevernas argumentation i klassrummet.
 7. Redovisning och bedömning - här hittar du förslag på hur man kan arbeta med argumenterande uppsats som en redovisningsform och bedömningsstöd för detta.

Faktagranskat material om genmodifierade växter

Faktamaterialet är organiserat efter huvudrubrikerna:

 • Historiskt perspektiv - ger en bakgrund till växtförädling och hur genmodifiering som teknik kommer in i bilden.
 • Hur gör man - om hur man i praktiken kan göra en genmodifierad växt utifrån de vanligaste metoderna som används idag.
 • Temasidor - ger några exempel på genmodifierade grödor där vi sammanställt undervisningsmaterial (powerpoint/prezi) för att ge en snabb introduktion till grödan och sedan finns ett rekommenderat länkarkiv med video/läslänkar.
 • Hållbart jordbruk - sätter in genmodifierade växter i perspektivet hållbar utveckling.
 • Attityder och val - ger lite bakgrund till vad som påverkar vår attityd till ny teknik och ger exempel på attitydunderökningar som genomförts.
 • Lagar och regler - ger en översikt kring vilka lagar och regler som gäller och länkar vidare till myndigheter bland annat.

Det finns otroligt mycket information som handlar mer eller mindre om genmodifierade växter. Via Internet sprids information snabbt och det har vuxit fram en spretig skog av olika typer av källor. I webprojektet har vi granskat ett stort antal källor. I vissa fall är det mycket svårt även för forskare och utbildade lärare/biologer att få en klar bild över vem som står bakom viss information och att med säkerhet kunna säga vilken information som är tillförlitlig.

Ett exempel på hur knepigt det kan vara är exemplet med informationen om att genmodifierad majs gett upphov till ökad risk för cancer hos råttor (den sk. Séralini-affären). I korthet var det en vetenskaplig studie som först publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Food and Chemical Toxicology i november 2012 (av Séralini och medarbetare) men som senare drogs in ("retracted") på grund av kritik mot studien. Artikeln hette "Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize". När man vill kritisera en vetenskaplig artikel kan man skriva ett brev till den som är ansvarig för tidskriften, sk. "letter to the editor". Vill man fördjupa sig i Séralini-affären så kan man följa korrespondensen via tidskriftens hemsida.

Trots att studien kritiserats och till och med tagits bort som godkänd artikel av den vetenskapliga tidskriften som först publicerade artikeln återfinns informationen "genmodifierad majs ger cancer" eller liknande på mängder av olika websidor.

Smidig navigering på websidan

Med hjälp av ikoner/figurer hittar du lätt följande typer av resurser:

 • Video - kortare och längre filmklipp
 • Att undersöka - förslag på undersökande uppgifter som man kan göra enskilt eller i grupp
 • Läslänkar - texter i web/pdf-format med fördjupande läsning
 • Fundera på - tips på frågor att fundera enskilt på och diskutera vidare i grupp