HEMOM PROJEKTET

Lärarhandledning >> Resurser

UNDERVISNING OM GM-VÄXTER

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - om SNI i undervisningen

Lärarhandledning

GM-VÄXTER

Historiskt perspektiv

Hur gör man?

Tema-sidor om olika GM-grödor

Hållbart jordbruk

Om attityder: Vad styr våra val?

Lagar och regler

Lärarhandledning

Resurser

Till resurser räknas det som är ett stöd för läraren och det som berikar undervisningen. Här har vi delat upp resurserna på följande rubriker:

Lärande bedömning - verktyg för att arbeta med formativ bedömning

Språkutveckling - tips för språkutvecklande arbetssätt

Tips på studiebesök

Praktiskt arbete

Värdegrundsövningar

Stötta grupparbetet

Fler lektionsaktiviteter

Debatt och rollspel

Länktips

Elevuppgifter om genteknik

 

Lärarhandledningens innehåll

1. Val av utgångspunkt

2. Samarbete mellan ämnen i skolan

3. Förslag på lektionsplaneringar

4. Naturvetenskapligt innehåll

5. Samhällsaspekter och intressekonflikter

6. Mål - vad ska kunskaperna användas till?

7. Resurser

    Lärande bedömning

    Språkutveckling

    Tips på studiebesök

    Praktiskt arbete

    Värdegrundsövningar

    Stötta grupparbetet

    Lektionsktiviteter

    Debatt och rollspel

    Länktips

    Elevuppgifter om
    genteknik

8. Redovisning och bedömning

Artikel "Kom igång med SNI" i Bi-lagan nr 3 2013 (pdf)