Fjället
Fjällkedjan Skanderna utgör gränsen till vårt västra grannland Norge. Här finns i norr Sveriges högsta bergstopp.
Kebnekaise och i söder Sveriges högsta vattenfall Njupeskär. Här finns också en rad arter som vi inte finner
någon annanstans i vårt land. Fjällandskapet är en plats dit manga av oss reser på semester och finner
avkoppling och äventyr, medan andra där tjänar sitt uppehälle.