Ut och undersök

 

Foto, Jenny Svennås-Gillner, SLU

 

» Lär dig tyda tecknen i skogen  

» Gissa spåret.

» Gå på jakt efter sporer  

» Skogen — ett arbetsmaterial i pdf-format för eleverna kring den biologiska mångfalden i våra skogar. Innehåller både praktiska övningar och frågor att arbeta med vid datorn  

» Biologisk mångfald i skogen (arbetshäfte) 

» Ekologisk undersökning av skogen (arbetshäfte) 

» Undersök ett småkryp (arbetshäfte) 

» Upptäck variationen i skogen (arbetshäfte)