Hjälp stadens djur och växter

BYGG STEKELBON

BYGG FÅGELBON

BYGG HUMLEBON

BYGG IGELKOTTBON

igelkott

KRYDDTRÄDGÅRD

KRYDDVÄXTER

SPARA DÖD VED

död ved

NÄSSELRERVATET

BRÄNNÄSSLA

SPARA BUSKAR

BUSKAGE

SÄTT UPP SKYLTAR

SKYLT

GYNNA FRUKTTRÄD

ÄNGEN

pukvete

KOMPOSTEN

BALKONGVÄXTER

BLOMRABATTEN

VINTERMATNING

TILLGÅNG TILL VATTEN