Utblick

 

mangrove

Mangrove är en typ av skog som växer längs manga tropiska havskuster.

Mangroveskog i Costa Rica

Längs många av tropikernas kuster växer mangroveskogar. En unik miljö där havet och skogen flyter ihop och djur och växter anpassats för att leva ett liv i en mycket speciell miljö.

Mangrove är en karakteristisk (typisk) vegetationstyp vid skyddade stränder runt alla oceaner i tropikerna. Denna typ av skog uppstår i tropiskt klimat på följande platser vid havet:

  1. Skyddade grunda vikar.
  2. Skyddade eller oskyddade flodmynningar (estuarier).
  3. Laguner.
  4. Läsidan av öar och halvöar.
  5. Skyddade farleder.
  6. Bakom skalgrus- eller klapperstensöar en bit från kusten

mangrove

Mangrovens naturliga kanaler kan användas av små rundtursbåtar eller för att spånga promenadslingor när man vill visa mangroven för turister.

Mangroveskogar kan bli 30 meter höga eller mer där nederbörden är hög året runt. I ökenområden däremot blir mangroven mindre än 1 m hög. Marken består oftast av en lerliknande gyttja som till stor del dränks av tidvattnet två gånger per dygn (s.k. flod) och också torrläggs två gånger per dygn (s.k. ebb). På grund av det mjuka markskiktet talar vi ofta om mangroveträsk. Typiskt för dessa är också de små bäckfåror eller naturliga dräneringskanaler som genomkorsar dem och leder vattnet in och ut vid tidvattnets växlingar.

Mangrovevegetation har hög biologisk mångfald med många arter som är specialiserade för att leva bara i denna naturtyp. Skogarna är också skyddade barnkammare, dvs. lek- och yngelplatser, för många fiskar, kräftdjur och musslor, vilka som vuxna lever ute i öppna havet. Mangroven är därför mycket viktig för fisket utefter de tropiska kusterna.

Eftersom gyttjan i mangroven är syrefri nästan ända upp till ytan så har många av träden styltrötter som till större delen är uppe i vattnet och luften där det finns gott om syre. Rötterna behöver ju syre för sin andning precis som vi själva.

båt

Ekoturism är ett sätt att på ett försiktigt vis besöka naturområden runt om i världen.

En stor del av jordens mangroveskogar har redan huggits ner för att man använt virket att bygga med eller för att områdena gjorts om till räkodlingar eller turistanläggningar med hotell och badstränder.

De mangroveskogar som fortfarande finns kvar oförstörda är viktiga besöksmål för naturintresserade turister. Denna verksamhet brukar kallas ekoturism.

 

 

Den unga taggstjärtsleguanen är inte så lätt att upptäcka när den solar bland styltrötterna i mangroven.

Färggranna krabbor gräver sina hålor i lergyttjan. De lever större delen av sin tid uppe i luften istället för i vattnet. Sådana arter brukar kallas landkrabbor.

fiskgjuse

Fiskgjusen finns över stora delar av världen och fiskar också gärna i Costa Ricas mangrovekanaler.