Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Resurser

Här finner du undervisningsidéer för övningar, fältarbete, experiment och laborationer som passar för förskola, grundskola och gymnasium.

Dessutom finns här Utmaningen för förskola och grundskola, information om biologitävlingar, säkerhetsanvisningar och biologididaktik, samt tips på litteratur och leverantörer av biologimaterial.

Kurser och Kalendarium

Den 18-19 mars 2019 erbjuder vi en kurs i grundläggande mikrobiologi för gymnasielärare. Se nedan om info och anmälan.
Årets Bioresursdagar har genomförts med cirka 70 deltagare och medverkande. Den 12 november fylldes med föreläsningar, flera med koppling till magasinet Fascinerande forskning. Den 13 november ägnades åt praktiska undersökning med tema ”Mendel uppdateras”. Laborationerna ligger nu på vår hemsida tillsammans med materialet från tidigare Bioresursdagar.

Kurs i Grundläggande mikrobiologi

Den 18-19 mars 2019 erbjuder vi en kurs i grundläggande mikrobiologi. Kursen grundas bland annat på formuleringarna i kursplanen för Biologi 2: ”Enklare molekylärbiologiska metoder. Sterilteknik och odling av bakterier.” Deltagarna kommer att få testa ett flertal...

läs mer

Bi-lagan 3 2018, specialnumret Fascinerande forskning

Nummer tre 2018 av Bi-lagan är ett specialnummer med fokus på cell- och molekylärbiologi. Det är ett område som expanderar extremt snabbt och de flesta ämnesområden inom biologi och medicin påverkas på ett eller annat sätt av den nya kunskapen som växer fram. Vi vill...

läs mer

Resurser för artbestämning

Östersjöns arter i ny app: Vill du veta vilka arter som lever i Östersjöns vatten? Den digitala fälthandboken Livet i havet finns nu som gratis app att ladda ner till mobil eller surfplatta. Läs mer i artikeln från Östersjöcentrum, Stockholms universitet....

läs mer

Resurser

Här finns övningar, försök, laborationer och undervisningsidéer från förskola till gymnasieelever.

Publikationer

Läs senaste numret av Bi-lagan! I tidningen skriver vi bland annat om höstens NO-biennal och Bioresursdagar.

Kurser

Läs om kommande kurser som Bioresurs anordnar.