Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Resurser

Här finner du undervisningsidéer för övningar, fältarbete, experiment och laborationer som passar för förskola, grundskola och gymnasium.

Dessutom finns här Utmaningen för förskola och grundskola, information om biologitävlingar, säkerhetsanvisningar och biologididaktik, samt tips på litteratur och leverantörer av biologimaterial.

Kurser och Kalendarium

Kursen Grundläggande mikrobiologi för gymnasielärare 18-19 mars 2019 är nu fullbokad, men det går bra att anmäla sig som reserv. Till anmälningssidan.
Årets Bioresursdagar har genomförts med cirka 70 deltagare och medverkande. Den 12 november fylldes med föreläsningar, flera med koppling till magasinet Fascinerande forskning. Den 13 november ägnades åt praktiska undersökning med tema ”Mendel uppdateras”. Laborationerna ligger nu på vår hemsida tillsammans med materialet från tidigare Bioresursdagar.

www.genteknik.nu

Tyck till om sidan genteknik.nu! Gentekniknämnden ska under året bygga en ny plattform för www.genteknik.nu och vill ha input från lärare på högstadiet och gymnasiet. Fyll i...

läs mer

Forskarhjälpen 2019

Forskarhjälpen 2019 för högstadiet I projektet Fullkornsjakten behöver forskarna hjälp med att utforska hur ungdomar tänker kring mat och hälsa, framförallt i fråga om bättre och sämre kolhydrater. Eleverna genomför en enkätundersökning bland sina skolkamrater för att...

läs mer

Resurser

Här finns övningar, försök, laborationer och undervisningsidéer från förskola till gymnasieelever.

Publikationer

Läs senaste numret av Bi-lagan! I tidningen skriver vi bland annat om höstens NO-biennal och Bioresursdagar.

Kurser

Läs om kommande kurser som Bioresurs anordnar.