Leverantörer av biologiutrustning

Här finns länkar till företag som säljer utrustning och material för praktiska undersökningar i skolan. Om du är leverantör och saknas på listan eller om du vill ändra informationen om ert företag, ta gärna kontakt med oss, info@bioresurs.uu.se.

Alega Skolmateriel AB
Mätinstrument, mikroskop, anatomiska modeller, planscher, med mera.

BergmanLabora
Brett sortiment av laboratorieutrustning och kemikalier. Tel 08-625 18 50

Bio-Rad Laboratories
Säljer klassrumskit och laboratorieutrustning. Exempel på populära kit är ”Crime Scene Investigator PCR Basics Kit” & ”Genes in a Bottle Kit”. Tel 08-55 51 27 00

Carolina Biological Supply Company
Stor amerikansk leverantör av material för biologi.

Clas Ohlson
Stort och varierat sortiment. Till exempel UV-lampor. Tel 0247-444 44

CUG, Culture Collection University of Göteborg
Stort sortiment av mikroorganismer. Tel 031-342 46 96

Edvotek
Ett amerikanskt företag med europeisk säljorganisation baserad i England. Säljer färdiga klassrumskit och prisvärd laboratorieutrustning. Återförsäljare: VWR International AB, Sagitta

Gasballonger.se
Levererar gasballonger för helium. Bra till försök med biogas till exempel. Tel 060-66 40 00

Gudruns ullbod
Kemikalier till växtfärgning, ull, färger. Tel 0171-399 95

Hands-On-Science
Brett sortiment av NO-utrustning för hela grundskolan och förskolan. Har även levande organismer, till exempel tistelfjäril, kompostmask, ostronskivlingmycel och olika slag av fröer. Tel 08-564 714 42

Heraco AB
Brett sortiment av laboratoriemateriel för skolan. Kan bland annat leverera bananflugor, bakteriekulturer,  färgningslösningar (för t ex gramfärgning) och material till DNA-laborationer. Tel 090-236 40

Hygiene Diagnostics AB
Säljer Glo GermTM som är ett fluorescerande pulver (eller gel) som tillsammans med en UV-lampa kan användas för att kontrollera handtvätt (se x-Bi-lagan 2007, om smittspridning). Tel 018-470 44 90

Makab
Mät-, analys-, laboratorie-, exkursions-, anatomi- och säkerhetsutrustning. Till exempel mätinstrument, vågar, mikroskop, värmeskåp/bad, glasvaror, böcker, kemikalier, med mera. Tel 0300-104 80

Naturbokhandeln
Kikare och naturböcker. Tel 0485-444 40

NCBE, National Centre for Biotechnology Education
Engelsk ickekommersiell organisation som säljer laborationer för skolbruk. Säljer också billig, enkel och fungerande utrustning för skolbruk för den som har en liten budget.

OneMed
Brett sortiment av sjukvårdsprodukter, laboratorieartiklar, instrument och kemikalier, till exempel lansetter för kapillärprovtagning. Tel 08-611 50 30

Panduro Hobby
Hobbymateriel. Tel 040-22 30 70

Sagitta Pedagog AB
Mätinstrument, mikroskop, biologiska modeller, planscher, laboratoriemateriel, med mera. Tel 0501-16344

Sigma-Aldrich Sweden AB
Brett sortiment av kemikalier samt utrustning för laboratorier. Tillverkar och säljer primers. Tel 020-35 05 10

Slöjd-Detaljer
Hobbymateriel Tel 0511-267 60

Steffens Biotechnische Analysen GmbH
Säljer bland annat ett ELISA-test för pelargonievirus. Tel +49-7664-600254

TG Instrument AB
Heltäckande sortiment av laboratorieutrustning samt kirurgiska instrument. Säljer till exempel en helautomatisk bordsautoklav. Tel 042-12 46 00

Thermo Fischer Scientific
Brett sortiment av laboratorieutrustning och kemikalier.Se även Fisher Scientific, Invitrogen och Thermo Scientific. Tel 020-26 34 52

VWR International AB
Heltäckande sortiment av laboratoriemateriel för grund- och gymnasieskolan: bioteknik, kemikalier, mikroskop, ekologi, med mera. Även mer avancerad utrustning. Materiel till biotekniklaborationer: PCR, DNA, restriktionsenzymer, elektrofores, primers, färdiga kit.

Ward’s Science
Brett sortiment av laboratorieutrustning och material för skolan. Återförsäljare: VWR International AB

Zenit AB Läromedel
Brett sortiment av laboratoriemateriel för skolan (NV och teknik). Några olika mikroorganismer och bananflugor ingår i sortimentet. Stor sortering av mikroskop. Tel 0523-379 00

Nedanstående företag säljer levande organismer:

CUG, Culture Collection University of Göteborg  CUG
Stort sortiment av mikroorganismer. Tel 031-342 46 96

Hands-On Science
Har till exempel tistelfjäril, kompostmask, ostronskivlingmycel och olika slag av fröer. Tel 08-564 714 42

Heraco AB
Kan bland annat leverera bananflugor, bakterier och material till DNA-laborationer. Tel 090-236 40

Zenit AB Läromedel
Några olika mikroorganismer och bananflugor ingår i sortimentet. Tel 0523-379 00