Säkerhet i biologi- och NO-undervisning

På Nationellt resurscentrum för biologiundervisning pågår ett arbete om råd, regler och säkerhet i samband med biologiundervisning i skolan. Arbetet initierades ursprungligen av Skolverket och sker i samverkan med Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket och säkerhetsexperter vid Uppsala universitet.

Kontakta gärna oss via info@bioresurs.uu.se om du har frågor.

Bioresurs arbetar med följande områden:

 

Kemikalier och elutrustning

För information om säkerhetsfrågor angående t.ex.kemikalier och elutrustning kontakta Kemilärarnas resurscentrum respektive Nationellt resurscentrum för fysik.

 

Riskbedömning

Riskbedömning ska göras för laborationer i skolan. Som en hjälp vid detta arbete har Bioresurs tagit fram en blankett som kan användas för alla typer av biologilaborationer.