Säkerhet i biologi- och NO-undervisning

På Nationellt resurscentrum för biologiundervisning pågår ett arbete om råd, regler och säkerhet i samband med biologiundervisning i skolan. Arbetet initierades ursprungligen av Skolverket och sker i samverkan med Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket och säkerhetsexperter vid Uppsala universitet.

Kontakta gärna oss via info@bioresurs.uu.se om du har frågor.

Bioresurs arbetar med följande områden:

Kemikalier och elutrustning

För information om säkerhetsfrågor angående kemikalier rekommenderar vi kontakt med Kemilärarnas resurscentrum. De har i ett EU-projekt tagit fram en mycket innehållsrik webbsida för Kemisäkerhet i skolans undervisning (Chesse.org, Chemical Safety in Science Education).

För säkerhetsfrågor om elutrustning Nationellt resurscentrum för fysik.

Riskbedömning

Riskbedömning ska göras för laborationer i skolan. Läs om riskbedömningar på Chesse.org. Längst ned på den webbsidan finns wordfiler att ladda ner som stöd vid riskbedömning av laborationer. För laborationer i biologi tillkommer att bedöma smittrisk vid arbete med biologiska material (exempelvis djurvävnad, mikroorganismer). Se även Bioresurs mall för riskbedömning.