Cellbiologi

För yngre elever kan cellbiologi handla om att lära sig några av cellens olika delar och att jämföra olika celltyper från människan. Det kan även handla om att jämföra celler från olika organismer, t ex växtceller och djurceller, vilket också är ett bra utgångsläge för att prata om livets uppkomst och utveckling.

För äldre elever blir det viktigt att förstå cellens mer komplexa funktioner och samspel med andra celler, t ex metabola processer, proteinsyntes, signaler inom och mellan celler eller hur sjukdomar kan uppstå när funktioner i cellen inte fungerar som de ska.


 

För yngre elever

Titta på celler med USB-mikroskop

Växter är tacksamma att titta nära på eftersom de ofta har lite större celler (än exempelvis djurceller), det går att se cellväggar och ibland även kloroplaster som gröna strukturer inuti cellerna. Men det är inte alltid lätt att veta vad man ser. Därför har vi gjort denna lärarhandledning med bildstöd och tips på några olika växter att använda.

Titta på celler med USB-mikroskop (lärarhandledning, pdf)

För äldre elever

Osmosförsök med potatisstavar

I lärarhandledningen har vi samlat tre laborationer som illustrerar fenomenet osmos. En laboration med hönsägg, en med potatisstavar (eller någon annan rotfrukt) och en med rödlökceller som också kräver tillgång till mikroskop.

Osmosförsök med potatisstavar (elevinstruktion, pdf)
Osmosförsök (lärarhandledning,pdf)

Cellstorlek

Genom att titta på celler i mikroskop från olika organismgrupper, som exempelvis bakterier, jästsvampar, växter och djur, kan elever få förståelse för hur cellernas egenskaper varierar. Elevinstruktionen har som tillägg att mäta cellstorlek i mikroskopet.

Cellstorlek (elevinstruktion, pdf)
Cellstorlek (lärarhandledning, pdf)

Euglena

Studera Euglena

Euglena är en encellig organism som tillhör ögonflagellaterna och kan leva både som växt och som djur. De är lätta att ha i odling och syns tydligt i ett vanligt ljusmikroskop. I elevinstruktionen finns bilder och frågor till en mikroskoperingslaboration med euglena.

Studera euglena, elevinstruktion (pdf)
Studera euglena, lärarhandledning (pdf)
Odlingsanvisningar för Euglena (pdf)

Euglena simmar mot ljus

Försök med fototaxi

Gör fler försök med euglena. Ett sätt att visa att euglena söker sig mot ljus är att täcka en petriskål med mörkt papper eller folie, men lämna en tunn liten springa i locket.

Försök med fototaxi

Vad visar mikroskopbilderna?

En övning med mikroskopbilder på några av kroppens celler som ska placeras ut i kroppen.

Vad visar mikroskopbilderna? (elevinstruktion, pdf)
Vad visar mikroskopbilderna? (facit, pdf)

 

Pektin och pektinas

Pektin finns mellan växtceller och pektinaser kan bryta ner pektin. Kan man tillsätta pektinas och därmed få ut mer juice ur ett äpple? Denna laboration med enzymer kan användas för att genomföra systematiska undersökningar.

Pektin och pektinas (elevinstruktion, pdf)
Pektin och pektinas (lärarhandledning, pdf)

Undersökning av enzymet katalas

En laboration där sönderdelning av väteperoxid med hjälp av enzymet katalas studeras genom en jämförelse mellan potatis och morot och tre olika temperaturer. Laborationen utvecklades till en tävling och innehåller frågor kring tolkning och värdering av resultat samt några bredare evolutionära frågeställningar om katalas.

Undersökning av enzymet katalas (elevinstruktion, pdf)
Undersökning av enzymet katalas (lärarhandledning, pdf)

 

 

Hur ser en cell ut?

Vi ger förslag på hur cellbilderna i The Human Protein Atlas kan användas. Se även en video om den mänskliga cellen, publicerad på Youtube av The Human Protein Atlas. Fler övningar i The Human Protein Atlas finns längre ner på denna sida.

Hur ser en cell ut? 

The Human Protein Atlas

Den mänskliga proteinatlasen finns tillgänglig gratis på nätet för vem som helst att använda på www.proteinatlas.org. Förutom att rikta sig till vetenskapssamhället är atlasen även en utmärkt resurs i undervisning om kroppen, cellbiologi och molekylärbiologi.

Läs om The Human Protein Atlas, med övningar
Läs artikeln om proteinatlasen med klickbara länkar, markerade med gult
Facit till övningen