Publikationer

Läs om Bi-lagan, Fascinerande forskning samt Linnélektioner nedan, ladda ner pdf-versioner av tidskrifterna eller anmäl en prenumeration på Bi-lagan. Bi-lagan kommer ut ett par gånger per år och innehåller inspiration och information för lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den skickas till prenumeranter i Sverige utan kostnad för mottagaren.

 

Bi-lagan

Bi-lagan är en tidning med inspiration och information för lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Bi-lagan innehåller huvudsakligen idéer till laborationer och praktiska övningar men även annat material. Tanken är att innehållet ska passa in i många olika sammanhang i hela skolan. Vill du ha ytterligare information eller undrar över något inslag i tidningen, skriv till info@bioresurs.uu.se eller ring till oss. Telefonnummer finns på sidan Om oss.

Prenumerera på Bi-lagan

Bi-lagan ges ut med ett par nummer per år och distribueras gratis till prenumeranter i Sverige. För att teckna en prenumeration, fyll i och skicka in en prenumerationsanmälan.

Annonsera i Bi-lagan

Vill du och ditt företag nå ut till klass-/NO-/biologilärare? Tidningen Bi-lagan erbjuder en effektiv direktkanal för information och marknadsföring till lärare i hela Sverige! Läs mer om annonsering i Bi-lagan.

Alla nummer av Bi-lagan

Klicka på länkarna nedan för att nå pdf-versioner av samtliga nummer av Bi-lagan. (I pdf-versionen saknas de annonser som är införda i den tryckta tidningen och annonsplatserna är därför vita.) I anslutning till varje nummer finns också länkar till enskilda artiklar innehållande övningar samt länkar till eventuellt kompletterande material. Observera att en del av innehållet i äldre nummer av Bi-lagan är inaktuellt. För exempelvis säkerhetsanvisningar och övningar i bioinformatik, besök Resurser istället.

Fascinerande forskning

för skolan med fokus på cell- och molekylärbiologi

Forskningen inom cell- och molekylärbiologi utvecklas extremt snabbt och ger nya förutsättningar som berör oss som individer såväl som samhället som helhet. Med det här magasinet vill vi ge en liten glimt av aktuell forskning inom några områden som är centrala för biologiundervisningen i skolan. I magasinet medverkar ett flertal forskare och experter och vi på Bioresurs bidrar med kopplingen till skolans styrdokument och till praktisk undervisning i biologi genom att knyta laborationer och övningar till varje avsnitt. Kompletterande material läggs upp på webbsidan efterhand. Fascinerande forskning riktar sig till lärare som undervisar i biologi men även till gymnasieelever.

Linnélektioner

– ett idé- och inspirationsmaterial

Carl von Linné fyllde 300 år under 2007 och det uppmärksammades och firades på många sätt runt om i Sverige. En särskild satsning på skolan genomfördes och bland annat utvecklades Linnélektioner som är ett skriftligt inspirationsmaterial. Materialet består av sju häften, ett inspirationshäfte och sex idéhäften. Inspirationshäftet finns även översatt till engelska och japanska.

Alla Linnélektionshäften finns samlade här och materialet är till för lärare i hela skolan som arbetar med NO/naturvetenskap och vill inspirera till ett undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt. Materialet kan laddas ner eller köpas hos Hands-on science AB. Läs mer om skolprojekt Linné.