Publikationer

Läs om Bi-lagan, Fascinerande forskning samt Linnélektioner nedan, ladda ner pdf-versioner av tidskrifterna eller anmäl en prenumeration på Bi-lagan

 

Bi-lagan

Bi-lagan riktar sig till alla som arbetar med biologiundervisning i alla skolformer. Tanken är att innehållet i tidningen ska ge inspiration och information och passa in i många olika sammanhang. Om du undrar över något inslag i tidningen, skriv till skribenten eller till info@bioresurs.uu.se eller ring oss. Telefonnummer finns på sidan Om oss.

Prenumerera på Bi-lagan

Bi-lagan kommer ut två gånger per år, i januari och augusti, och skickas till prenumeranter i Sverige utan kostnad för mottagaren. För att teckna en prenumeration, fyll i och skicka in en prenumerationsanmälan.

Annonsera i Bi-lagan

Vill du informera om läromedel, labbmaterial, kurser eller annat som kan intressera Bi-lagans drygt 7 000 prenumeranter ? Läs mer om annonsering i Bi-lagan.

Alla nummer av Bi-lagan

Klicka på länkarna nedan för att nå pdf-versioner av samtliga nummer av Bi-lagan. I pdf-versionen saknas de annonser som är införda i den tryckta tidningen och annonsplatserna är därför vita. Observera att en del av innehållet i äldre nummer av Bi-lagan är inaktuellt. För exempelvis säkerhetsanvisningar och övningar i bioinformatik, besök Resurser istället.

Fascinerande forskning

för skolan med fokus på biologisk mångfald

BESTÄLL EN KLASSUPPSÄTTNING

  • En klassuppsättning ger dig 30 exemplar av magasinet.
  • Ordinarie leveranskostnad är 500 kr.
  • Medlemmar i Biologilärarnas förening får 20% rabatt under 2024.

Fascinerande forskning

för skolan med fokus på cell- och molekylärbiologi

Forskningen inom cell- och molekylärbiologi utvecklas extremt snabbt och ger nya förutsättningar som berör oss som individer såväl som samhället som helhet. Med det här magasinet vill vi ge en liten glimt av aktuell forskning inom några områden som är centrala för biologiundervisningen i skolan. I magasinet medverkar ett flertal forskare och experter och vi på Bioresurs bidrar med kopplingen till skolans styrdokument och till praktisk undervisning i biologi genom att knyta laborationer och övningar till varje avsnitt. Kompletterande material läggs upp på webbsidan efterhand. Fascinerande forskning riktar sig till lärare som undervisar i biologi men även till gymnasieelever.

Linnélektioner

– ett idé- och inspirationsmaterial

Carl von Linné fyllde 300 år under 2007 och det uppmärksammades och firades på många sätt runt om i Sverige. En särskild satsning på skolan genomfördes och bland annat utvecklades Linnélektioner som är ett skriftligt inspirationsmaterial. Materialet består av sju häften, ett inspirationshäfte och sex idéhäften. Inspirationshäftet finns även översatt till engelska och japanska.

Alla Linnélektionshäften finns samlade här och materialet är till för lärare i hela skolan som arbetar med NO/naturvetenskap och vill inspirera till ett undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt. Materialet kan laddas ner eller köpas hos Hands-on science AB. Läs mer om skolprojekt Linné.