Idéhäfte 4 – Livsviktiga läkemedel

Än idag är medicinalväxter nödvändiga vid framställning av mediciner för behandling av till exempel cancer och hjärtsjukdom.

I häftet behandlas olika frågeställningar med anknytning till läkemedel som t.ex.: Vad är läkemedel, naturläkemedel och naturmedel? Hur tas mediciner upp i kroppen, hur sprids de och hur omvandlas och utsöndras de? Frågeställningarna kan vara utgångspunkt för att söka kunskap om hur kroppen fungerar på molekylär-, cell- och organnivå. Målgrupp: Lärare med inriktning NO/biologi i senare delen av grundskolan, lärare och elever på gymnasiet med inriktning biologi/kemi.

Hela Idéhäfte 4 – Livsviktiga läkemedel