Kropp och hälsa

Denna del handlar om hur människokroppen fungerar och är uppbyggd. Det handlar också om livsstilsfrågor och om hur livsstilen påverkar hälsan.

I styrdokumenten ser man en progression genom grundskolan när det gäller byggnaden av människokroppen där man går mot allt mindre delar. I åk 1-3 läser man om kroppsdelar, främst de yttre delarna, i åk 4-6 om organsystemen och i åk 7-9 handlar det dessutom om celler och om evolutionära jämförelser. I gymnasiet fördjupas detaljerna om hur de olika organsystemen fungerar och jämförelsen med andra arter. Artikeln Undervisa om kroppen – grunderna eller delarna först? lyfter didaktiska aspekter.

Fler övningar om kroppen som passar för grundskolans yngre elever hittar du under Tema Förskola och övningar om Kroppen, livsstil och hälsa med mycket bildmaterial finns på VuxNwebben.

Centralt innehåll för grundskolan

Kropp och hälsa

Årskurs 1-3

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Årskurs 4-6

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.  Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Årskurs 7-9

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Kursplan Biologi grundskolan

Centralt innehåll för gymnasiet

Biologi 2

Cell- och molekylärbiologi

Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.
Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi.

Organismens funktion

Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.
Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.
Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion och reproduktion.
Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Antibiotika och evolutionära processer.
Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.
Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas.
Användning av modern utrustning vid fysiologiska undersökningar och laborationer.

Kursplan Biologi gymnasiet