Växter

Artkunskap växter

Att känna igen åtminstone de vanligaste arterna är en förutsättning för att förstå vikten av biologisk mångfald. När man känner igen arter, vet vad de heter och känner till något om deras behov blir det också mer intressant att vara ute i naturen. Här hittar du olika övningar för att lära känna igen de vanligaste växterna.

Odlingsförsök med växter

Växter, som man odlar inomhus eller utomhus, kan användas till ett stort antal undersökningar av varierande slag, både för yngre och äldre elever. För yngre elever kan det vara spännande att se det gro och växa och för äldre elever kan det till exempel handla om studier av celler, mikroförökning av växter eller att göra statistiska beräkningar av grobarhet.

Växtfysiologi

Alla levande organismer är beroende av kemiska ämnen och energi för sin överlevnad. Växtfysiologi innebär att livsprocesser hos de fotosyntetiserande organismerna studeras.På denna sida hittar du övningar och laborationer som handlar om olika processer i cellen, framförallt  fotoyntes och cellandning.