Arter

Artkunskap handlar om att få upp ögonen för biologisk mångfald. Att lära sig namnet på enskilda växter, svampar och djur berikar språket och kännedom om arters egenskaper ger en viktig grund för att förstå ekologi. Progression i artkunskap kan vara att gå från fokus på vanliga arter/artgrupper i närmiljön till att studera vilka arter som finns i olika naturmiljöer. Det kan också handla om att använda olika verktyg för artbestämning och dokumentation av artfynd. Principen för artbestämning, nyckling, kan introduceras med enkla övningar och utvecklas vidare till att använda professionell bestämningslitteratur. Digitala nycklar med bra bildstöd finns för vissa organismgrupper. När skolans styrdokument nämner biologisk mångfald ingår artkunskap – för vad är den utan arter? Många av övningarna tränar förmågan att observera och beskriva arter inom olika artgrupper.


 

För yngre elever

Vad har du för träd?

Med samma princip som spelet ”Vem där?” tränas förmågan att observera skillnader och likheter mellan tjugo trädarter. Med ja/nej-frågor och uteslutningsmetoden ska man lista ut vilket träd som medspelaren har gömt. Med spelet utökas ordförrådet för hur blad kan beskrivas. Spelplanen finns även med trädens namn på engelska och latin.

Vad har du för träd (lärarhandledning, pdf)
Vad har du för träd (spelplan för utskrift, pdf)
Bladmorfologi (bilder och begrepp för utskrift, pdf)
What tree do you have (spelplan med engelska och latinska namn för utskrift, pdf)

Gissa bladet

Matcha närbild på blad med siluetter och namn på olika lövträd.

Gissa bladet (länk till interaktiv övning, öppnas i en ny flik)

Gissa knoppen

Matcha närbild på knoppar med bild och namn på olika lövträd och växter som går i knopp under våren.

Gissa knoppen (länk till interaktiv övning, öppnas i en ny flik)

På spaning med växtdetektiverna

Välj ut en växt och studera den med hjälp av olika signalementkort. Beskriv växten för en klasskamrat som därefter får leta reda på den växt som beskrivits.

På spaning med växtdetektiverna (Linnélektioner, Idéhäfte 5, I Linnés spår)
Växtkort: Hur ser bladen ut? (utskriftsmaterial, pdf)
Växtkort: Hur ser stjälken ut? Hur sitter bladen? (utskriftsmaterial, pdf)
Växtkort: Hur ser blomman ut? Hur ser blomställningen ut? (utskriftsmaterial, pdf)

 

Spela om växtfamiljer

Att göra ett växtspel kan vara ett sätt att lära sig känna igen olika växter och vilka familjer de tillhör samtidigt som man har roligt. Det ger också förståelse för hur organismer sorteras i grupper efter karaktäristiska egenskaper.

Spela om växtfamiljer

Memory med träd

Bilder på blad från lövträd används i ett memoryspel för att lära sig känna igen arter.

Bladmemory
Memory med trädens blad, knoppar och blommor

Gör en egen flora med växter som finns i närmiljön

En hjälp på vägen för att lära sig känna igen några vanliga växter kan vara att tillverka en egen närmiljöflora. Genom att samla in och pressa eller scanna växter kan man bygga upp en bas med bilder som är anpassade just till den egna närmiljön.

Veckans växt – gör en närmiljöflora
Gör din egen flora
Gör din egen flora genom att scanna växter (Linnélektioner, Idéhäfte 5, I Linnés spår)
Gör din egen flora genom att pressa växter (Linnélektioner, Idéhäfte 5, I Linnés spår)

Växternas namn

Vad berättar de svenska respektive de latinska artnamnen om olika växter? Betyder namnen samma sak?

Växternas namn
Växternas namn (Linnélektioner, Idéhäfte 5, I Linnés spår)

Blomsterkransen

Foton och tecknade stiliserade bilder av blommor representerar sju vanliga växtfamiljer. Vilka blommor i kransen passar ihop med respektive familj?

Blomsterkransen

Natursudoku

Vi gjorde vårt sudoku med arter från sex olika organismgrupper. Låt eleverna göra egna sudokun med bilder av arter som finns i närmiljön.

Gör ditt eget natursudoku
Extra bilder, natursudoku
Facit natursudoku
Gör ditt eget natursudoku, svårare variant
Extra bilder, svårare variant
Facit natursudoku, svårare variant

Naturens medicinskåp

Fingerborgsblomma, maskros, johannesört, pil och älgört… Vad har de gemensamt förutom att de växer i naturen? Jo, de finns alla i någon form på burk i hälsokostaffären eller på apoteket. Under många århundraden var de flesta mediciner som såldes på apotek torkade växtdelar. Även i modern tid spelar växter en viktig roll vid framställning av mediciner.

Naturens medicinskåp

Evigt liv?

Studera och beskriv variationen hos vitsippor, blåsippor eller andra växter i naturen. Diskutera fördelar och nackdelar med könlig respektive könlös fortplantning, samt på vilket sätt variationen i egenskaper ger en utgångspunkt för evolutionen.

Evigt liv?

Spela växtbingo

Att spela växtbingo tillsammans med eleverna kan vara ett sätt att lära känna arterna i närmiljön.

Växtbingo i skog och mark

Upptäcktsfärd i skogen

Hur låter, känns, smakar eller luktar ett träd och hur ser det ut? Går det att känna igen ett träd även när det inte har löv? Oavsett vilka sinnen vi använder har de flesta träd och buskar sina egenheter som gör att det går att skilja dem åt.

Upptäcktsfärd i skogen
Trädspaning

Följ ett träd året runt (sälg)

Välj ett träd som är lätt att besöka regelbundet och som har kvistar som hänger ner så att det går att följa förändringar och utvecklingen på nära håll. Återkom till trädet varje månad året runt. Iakttag utvecklingen av knoppar, blommor och frukter. Följ trädets förberedelse för vintern och för nästa växtsäsong.

Följ ett träd året runt: sälg

Våren är här!

Här beskrivs bland annat en uppgift att studera knopparna på träden och göra jämförelser mellan olika arter.

Våren är här!