Evolution

Släktskap och systematik

Systematik handlar om att identifiera, beskriva, namnge och klassificera organismer utifrån deras släktskap, där basen utgörs av arter. Att sortera organismer efter utseende eller egenskaper innebär att man tränar sig i att iaktta och känna igen arter och grupper av organismer. Här hittar du övningar övningar som handlar om att sortera och gruppera för både äldre och yngre elever, men även om jordens och organismvärldens utveckling.

Evolutionens mekanismer

Variation i en population, vilken betydelse genetiken och miljöfaktorer har, vad fitness innebär och hur det naturliga urvalet verkar på populationer – detta hör till evolutionens grundläggande mekanismer. Här hittar du övningar som handlar om evolutionen ur olika perspektiv