Evolution

Människor har i alla tider ställt frågor om jordens och de levande organismernas ursprung. Hur bildades universum och vår jord? Hur uppstod livet? Hur har jorden och de levande organismerna förändrats? Vilka var de första människorna, när och var levde de? Vad händer i framtiden? Frågorna har många dimensioner som bottnar i olika vetenskapsområden, men även om de naturvetenskapliga svaren är ofullständiga så läggs den ena pusselbiten till den andra och ett spännande nytt landskap växer fram.

Om du vill hitta övningar att jobba med i skolan hittar du det genom att gå in på nedanstående övningar som är uppdelade i delar av evolutionen och för olika åldrar.

Centralt innehåll för grundskola

Biologin och världsbilden

Årskurs 4-6

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Årskurs 7-9

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Kropp och hälsa

Årskurs 7-9

Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.

Biologins metoder och arbetssätt

Årskurs 7-9

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Kursplan Biologi grundskolan

Centralt innehåll för gymnasiet

Biologi 1

Evolution

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.
Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.

Biologi 2

Organismens funktion

Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.

Kursplan Biologi gymnasiet

Linnélektioner, idéhäfte 6 – ett temanummer om evolution 

Häftet innehåller förklarande texter som handlar om evolution i ett molekylärbiologiskt perspektiv, släktträd och bioinformatik, organismvärldens utveckling när det gäller Bacteria, Archaea och Eukarya (växter). Texterna kopplas till laborationer och övningar.