Ekologi

Ekologiska begrepp och modeller

Övningar om ekologiska begrepp och förklaringsmodeller. Näringskedja, näringsväv, näringspyramid samt även fotosyntes och cellandning i en ekologisk kontext.

Undersökningar i naturen

Förslag på ekologiska undersökningar på land och nära eller i vatten. Metoder för att fånga småkryp.

Ekosystemtjänster

Vi är beroende av naturen på många sätt: syre för att andas, mat från växter, djur och svampar, rent sötvatten att dricka och råvaror till alla möjliga produkter. Här finns övningar om några olika ekosystemtjänster.

Mark och vatten

Upptäck den okända världen – det myllrar av liv nere i marken så väl som i minsta vattensamling.