Ekologiska begrepp och modeller

Ekologi handlar om samspel mellan organismer och miljö. Näringskedjan är en ekologisk modell som ingår i kursplanen redan för åk 1-3. När man funderar över vad näringskedjan inte visar kommer man lätt in på andra modeller så som näringsväv och näringspyramid. Att jämföra olika ekologiska modeller kan ge en fördjupad förståelse för ekologi. Fotosyntes och cellandning, två centrala begrepp för att förstå kolets kretslopp, kan studeras med hjälp av simuleringar. En del av progressionen i ekologi är att det ekologiska ordförrådet ökar vilket gör att man kan uttrycka sig mer tydligt och förstå mer om ekologiska samband.


 

För yngre elever

Näringskedja – utveckling av systemtänkande

I övningen används kort på olika arter, faktatexter, pilar och begrepp. Läs om näringskedjor ur ett biologiskt och didaktiskt perspektiv i bakgrundstexten och/eller i artikeln Näringskedjan under lupp i Bi-lagan. Övningen kan anpassas för olika elevgrupper, se bakgrundstexten.

Hela materialet (bakgrundstext, övning, bildmaterial, pdf)
Näringskedja – utveckling av systemtänkande (bakgrundstext, pdf)
Näringskedja – utveckling av systemtänkande (övningen steg för steg)
Näringskedja – utveckling av systemtänkande (bildmaterial för utskrift)

Simulering av fotosyntes för en vattenväxt

Enkel datorsimulering (exempel på digitalt verktyg). Miljöfaktorerna ljus och temperatur kan regleras i några steg. Antal syrgasbubblor som bildas på en viss tid kan användas för att jämföra hur fotosyntesen hos vattenväxten fungerar vid olika ljusnivåer och temperaturer.
Länk till sida med simuleringen Rate Of Photosynthesis Lab (Html5) GOLAB
Klicka på Preview för att komma igång med simuleringen.

Elevinstruktion till simuleringen (pdf)
Lärarhandledning till simuleringen (pdf)

Fotosyntes och cellandning med äggkartongsmodeller

I övningen används papperskulor i svart, rött och vitt och äggkartongsformar. Med stegvisa instruktioner modelleras fotosyntes och cellandning. Övning för både yngre och äldre elever. Inspirerad av övningen Modeling Photosynthesis and Cellular Respiration (California Academy of Sciences).

Fotosyntes och cellandning med äggkartongsmodeller (elevinstruktion, pdf)
Fotosyntes och cellandning med äggkartongsmodeller (lärarhandledning, pdf)
Energilappar (utskriftsmaterial, pdf)
A3 kloroplast (utskriftsmaterial, pdf)
Stationer klyvöppning, rot/stam och lungor (utskriftsmaterial, pdf)

För äldre elever

Ekologiska begrepp – begreppskort

Ekologiska begrepp kan tränas med begreppskort med definitioner på baksidan. Skriv ut och klipp isär. Använd exempelvis till arbete i par där elever turas om att antingen läsa förklaringen och säga rätt begrepp, eller tvärtom – läsa begreppet och istället ge en förklaring. Begreppskorten kan även användas för att diskutera hur begreppen hör ihop med varandra och för att bygga en begreppskarta.

Begreppskort ekologi (utskriftsmaterial, pdf)

Ekologisimulering

Den här simuleringen ingår i The habitable planet från Annenberg Learner.org. Ekosystem är komplexa system där antalet individer av en art kan variera beroende på andra arter. I simuleringen kan man lägga till eller ta bort en art och se hur det påverkar. I elevinstruktionen finns all information om simuleringen och lärarhandledningen innehåller didaktiska kommentarer och svarsförslag till uppgifterna.  

Länk till simuleringen Ecology Lab (extern länk, Annenberg Learner)
Ekologisimulering (elevinstruktion, pdf)
Ekologisimulering (lärarhandledning, pdf)

Kolträdet – fotosyntes och cellandning i realtid

Det animerade Kolträdet visar hur kolatomer binds in och lämnar en tall i Finland i realtid. Kolträdet är visuellt tydligt och en bra utgångspunkt för att diskutera fotosyntes och cellandning i skolan.

Länk till kolträdet (extern länk)
Kolträdet (lärarhandledning artikel ur Bi-lagan 2018, pdf)

Näringsväv

Jämförelse ekologiska modeller

Ekologiska samspel är komplexa, och de modeller som ingår i ekologiundervisningen är alltid förenklingar. Övningens första tre uppgifter har prövats på gymnasiets kurs i biologi 1. Dessa uppgifter går ut på att jämföra vad som visas och inte visas i olika ekologiska modeller. I den fjärde uppgiften ska eleverna diskutera och skissa förslag på hur olika ekologiska modeller kan användas för att illustrera det som beskrivs i en faktatext om vildsvin.

Jämför ekologiska modeller (elevinstruktion, pdf)
Jämför ekologiska modeller (lärarhandledning, pdf)