Kommunicera och dokumentera

Centralt innehåll för grundskolan (Lgr 22)

Årskurs 1-3

Systematiska undersökningar

  • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
  • Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Årskurs 4-6

Systematiska undersökningar

  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Årskurs 7-9

Systematiska undersökningar

  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
  • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.
  • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Kursplan Biologi grundskolan

Centralt innehåll för gymnasiet

Biologi 1

Ekologi

Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Biologins karaktär och arbetsmetoder

Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning.

Kursplan Biologi gymnasiet

Dokumentation är en viktig del i att lära sig utföra naturvetenskap. Att bearbeta och tänka igenom de undersökningar man gör är ett verktyg för att förstå det man gjort.

Lästips från Bi-lagan:

Dokumentera undersökningar – process och progression i grundskolan (pdf)

Om laborationsrapporter (pdf)

Skriva laborationsrapporter enligt IMRaD-modellen

IMRaD står för de rubriker som guidar läsaren genom texten i en vetenskaplig rapport. I materialet finns en beskrivning av olika rubrikers innehåll, en exempelrapport i biologi, och en checklista. I en tipsruta hittar du länkar till Skolverkets stödmaterial för skrivandet av rapporter.

Att skriva laborationsrapport – Några tips på vägen med IMRaD-modellen (pdf)