Svampar

Svampar är varken växter eller djur utan tillhör ett eget rike, Fungi. De kan se ut och föröka sig på många olika sätt och hittas förutom i skog och mark även i luften, havet och i våra kroppar. Svampar påverkar mycket av livet på jorden eftersom de både lever som nedbrytare, parasiter eller i mutualistiska förhållanden där de samarbetar med andra arter. Människan drar nytta av svampar på flera sätt. På denna sida har vi samlat exempel på övningar och laborationer med svamp.

Läs gärna mer om de fascinerande svamparna i Bi-lagan nr 2 2021.


 

För yngre elever

Svampar i vår närmiljö

I den övergripande lärarhandledningen Svampar i vår närmiljö presenteras övningar och laborationer om svampundersökningar i skogen och i klassrummet. Nedanför finns kompletterande utskriftsmaterial till några av övningarna.

Svampar i vår närmiljö (övergripande lärarhandledning, pdf)

Sortering i svampgrupper

Vilka svampar kan vi hitta i skogen? Det finns många olika svampar och istället för att namnge enskilda arter kan fokus ligga på hela svampgrupper och hur dessa skiljer sig åt.

Sortering i svampgrupper (utskriftsmaterial, pdf)

Vad har du för svamp?

I spelet ”Vem där?” ska man genom smarta ja/nej-frågor lista ut vem av tjugo tecknade personer som medspelaren gömt. Här används samma spelidé med fotografier på fruktkroppar av skogslevande storsvampar.

Vad har du för svamp (lärarhandledning, pdf)
Vad har du för svamp (spelplan för utskrift, pdf)

Sagan om den vita svampen

För länge sedan fanns det en sorts vita svampar som alla hade vita hattar och levde på att bryta ner döda löv. Tiden gick och det hände olika saker.

Sagan om den vita svampen (utskriftsmaterial, pdf)

Systematiska undersökningar med jäst – en mikrosvamp

För att träna förmågan att genomföra systematiska undersökningar i biologi kan jäst användas för experiment i klassrummet. Jäst är billigt, ofarligt och försöken kan varieras genom att exempelvis variera temperatur, socker, mjöl eller jäst.

Systematiska undersökningar med jäst (lärarhandledning, pdf)

Jästförsök med ballonger - bekräftande undersökning (elevinstruktion, pdf)
Jästförsök med ballonger - guidad undersökning (elevinstruktion, pdf)

Jästförsök med degrullar - bekräftande undersökning (elevinstruktion, pdf)
Jästförsök med degrullar - guidad undersökning (elevinstruktion, pdf)

För äldre elever

Svampars fysiologi och livscykler

Hur svampar fungerar kan integreras med undervisning om celler, livscykler och fysiologi eller läsas som ett separat avsnitt. Som inspiration har vi tagit fram en powerpoint med bilder, förklarande texter i anteckningsfältet samt gjort vissa animerade sidor för att underlätta förklaringarna.

Powerpoint om svampars livscykler och fysiologi (bildmaterial med förklaringar i anteckningsfältet)

Hur står sig svampprotein i förhållande till kött och soja?

Data för essentiella aminosyror i olika proteinkällor (och kosttillskott) används här för att jämföra kött, soja- och svamprotein. Uppgifterna tränar förmåga att tolka och använda information för att bemöta olika påståenden. En diskussionsuppgift breddar mot vilken betydelsen den här typen av information har jämfört med andra perspektiv vid val av livsmedel.

Hur står sig svampprotein i förhållande till kött och soja? (elevinstruktion, pdf)

Lär dig mer om svamp – fördjupningsarbete enskilt eller i grupp

Här ger vi tips på en rad olika arter av spännande svampar som elever kan söka information om. I lärarhandledningen ges även tips på hur fördjupningsarbetet kan organiseras och utvidgas till lite mer omfattande grupparbete.

Lär dig mer om svamp (elevinstruktion, pdf)
Lär dig mer om svamp (lärarhandledning, pdf)

Svamptråd i mikroskop

Fruktkropparna av svamp är de vi lätt ser när de sticker upp ur marken. Men det mesta av svampen finns i marken som svamptrådar – mycel, ett nätverk av hyfer. I den här korta filmen följer vi en svamptråd och ser cellerna i 1000 x förstoring.

Oljeätande svamp

Kan svampar lösa problem med förorenad mark och vatten? I videoklippet visas hur svampmycel växer ut från mitten av en petriskål. De svarta oljefläckarna bryts ned av svampen som fortsätter växa och även bildar sporer (asexuell förökning). Filmsekvensen är tagen av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet (stort tack till Magnus Ivarsson).

Laborationer med svamp (främst för gymnasiet)

Odla svamp

Vissa svampar går att odla och studera närmare på labb. I kalenderuppslaget från Bi-lagan 2 2011 finns en kort sammanställning om att odla svamp från blad, från barr eller mycel från ostronskivling. Recept på maltagar finns i lärarhandledningen Svamp på blad nedan.

Odla svamp (Bi-lagan 2 2011, pdf)

Odla ostronskivling och testa giftverkan

I stort sett alla vedlevande och förnanedbrytande svampar kan man lätt odla och de växer relativt snabbt. Ostronskivling, som man köper i livsmedelsaffärer, är särskilt lättodlad. Testa olika ämnen för att se hur de påverkar tillväxten av mycelet.

Odla svamp och testa giftverkan av olika ämnen (elevinstruktion, pdf)
Svampar till nytta och skada (Bi-lagan 2 2004, pdf)

Mikroorganismer på bladens yta

På ytan av friska blad lever såväl bakterier som svampar (epifytflora). De får sin näring från ämnen som utsöndras genom kutikula och klyvöppningar. Så länge bladen är friska är floran på bladytan dominerad av olika jästsvamparter. Mikrosvamparna kan odlas på maltagar och användas för att göra olika jämförelser.

Svamp på blad (elevinstruktion, pdf)
Svamp på blad (lärarhandledning, pdf)

Odla mikrosvampar från barr

Levande barr har en rik flora av såväl endofytiskt som epifytiskt levande svampar. Dessa kan man ganska lätt odla ut och bland annat visa att det faktiskt växer endofytiska svampar inne i barren. Varje liten svampindivid avgränsas i barret med ett tydligt svart band.

Odla mikrosvampar från granbarr (elevinstruktion, pdf)