Hållbar utveckling


 

Invasiva arter

Biologisk mångfald ger livsviktiga ekosystemtjänster. Men den är hotad, både direkt och indirekt. Ett av hoten som finns mot biologisk mångfald är fenomenet invasiva arter som ställer till med olika problem. Här finns flera övningar på hur arter påverkar varandra i ett ekosystem, vikten av mångfald och hur invasiva främmande arter hotar den biologiska mångfalden.

Invasiva arter, flera övningar

Bild framsida Bi-lagan 2018 nr 1

Tema Hållbar livsmedelsproduktion

I samarbete med SLU uppmärksammades livsmedelsproduktion ur olika perspektiv med en webbinarieserie för ämneslärare under vintern 2023/2024. Flera av föreläsningarna finns inspelade.

Hållbar livsmedelsproduktion

Bild framsida Bi-lagan 2018 nr 1

Tema klimat i Bi-lagan

I det här numret av Bi-lagan fokuserar vi på hur organismer och ekosystem påverkas till följd av ökande temperatur. Vi har kontaktat forskare och myndigheter som har kunskaper kring förändringar av fåglars, växters och insekters utbredning, samt effekter på skogsekosystem, för att få ett brett spektrum av synpunkter på hur levande organismer påverkas.

Bi-lagan 2018 Tema klimat

Ett arktiskt ekosystem

Isbjörnen är toppredator i ett ekosystem som bygger på marina organismer. Rubbas balansen mellan isbjörnen och dess främsta bytesdjur, sälar av olika slag, kan det få stora konsekvenser. I denna övningen får eleverna studera en näringsväv från Arktis och fundera på konsekvenserna av ett smältande istäcke.

Ett arktiskt ekosystem

Tema Arktis och klimat

Läs om en polarexpedition till Grönland, klimatfrågor i samhällsperspektiv, näringsvävar i Arktis samt hur arter som isbjörn och fjällräv påverkas av klimatförändringarna. Här finns även övningarna ”Ett arktiskt ekosystem” samt ”Havsförsurning” samt tips på var ytterligare information och inspiration kan inhämtas.

Tema: Arktis och klimat

Isbjörnens evolution

Laborationen ”Försurning i teori och praktik- Effekter på snäckskal när havens pH sjunker” i Kemilärarnas Resurscentrums Informationsbrev 76, se sidan 14-15
Skräp på stranden

Kolträdet - fotosyntes och cellandning i realtid

Det animerade Kolträdet visar hur kolatomer binds in och lämnar en tall i Finland i realtid. Kolträdet är visuellt tydligt och en bra utgångspunkt för att diskutera fotosyntes och cellandning i skolan.

Länk till kolträdet (extern länk)
Kolträdet (lärarhandledning artikel ur Bi-lagan 2018, pdf)

DDT: flipp eller flopp?

Surr, surr – en irriterande mygga i sovrummet. Äsch, vad gör ett bett? Så länge det bara kliar några dagar kan jag väl leva med det. Men tänk om myggan sprider malaria eller någon annan obehaglig parasit? Då är det svårare att negligera den flygande insekten…

DDT: flipp eller flopp?
Bildserie om effekten av DDT

Bioresurs tipsar!

Skogslabbet

Skogslabbet berör teman som hållbar utveckling, klimat, biologisk mångfald, biobaserade produkter och människans relation till skogen. Skogslabbet är ett digitalt, kostnadsfritt läromedel anpassat för gymnasiet. Gymnasielärare har utvecklat innehållet och säkerställt kopplingen till läroplanen. Läromedlet är baserat på aktuell forskning, och granskas av SLU-forskare.

Hållbar utveckling

I lärportalen från Skolverket finns tre moduler med tema Hållbar utveckling. Modulerna  belyser de didaktiska frågorna, varför behövs en undervisning för hållbar utveckling, vad ska undervisningen innehålla samt hur ska den organiseras? Modulerna är ämnesövergripande och anpassade för olika åldersgrupper, 1-6, 7-9 och gymnasiet. (Filtrera på Hållbar utveckling)

Globala målen

”Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.” På webbplatsen finns en lärarhandledning och många intressanta övningar.