Hållbar utveckling

Fiskehåv

Hållbar utveckling är ett omfattande undervisningsområde med ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Här ingår allt från klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald till hållbara jordbruksmetoder, förnybara energikällor och minskade utsläpp.

Innehållet i undervisningen handlar därför mycket om vilka utmaningar som finns och hur vi kan skydda och bevara naturresurser och ekosystem.


 

För alla

Exempelposter - Invasiva arter

Invasiva arter

Biologisk mångfald ger livsviktiga ekosystemtjänster. Men den är hotad, både direkt och indirekt. Ett av hoten som finns mot biologisk mångfald är fenomenet invasiva arter som ställer till med olika problem. Länken går till en undersida med lektionsmaterial, datorsimuleringar och tillhörande lärarhandledningar om hur arter påverkar varandra i ett ekosystem och hur invasiva främmande arter hotar den biologiska mångfalden.

Invasiva arter (länk till ny undersida)

För äldre elever

Vetenskapen säger – frågor om biologisk mångfald

Vetenskapen säger – om biologisk mångfald och evolution är en skrift från Vetenskaps­akademien. Nummer 4 2023 handlar om biologisk mångfald – av gener och arter, och av funktioner och ekosystem. Hur hänger allt ihop och hur bevarar vi den biologiska mångfalden? Till skriften finns elevuppgifter, diskussionsfrågor och en lärarhandledning.

Uppgifter till skriften (elevinstruktion, pdf)
Diskussionsfrågor till skriften (elevinstruktion, pdf)
Kommentarer till uppgifter och diskussionsfrågor (lärarhandledning, pdf)
Vetenskapen säger – om biologisk mångfald och evolution (direktlänk till skriften)

Bild framsida Bi-lagan 2018 nr 1

Klimatförändringar påverkar fåglar

I artikeln Så påverkas fåglarna (Bi-laga nr. 1 2018) finns utbredningskartor och övningar om hur klimatförändringar påverkar fåglar. Utbredningskartorna är tillhandahållna av Åke Lindström, professor vid Lunds universitet.

Så påverkas fåglarna. Artikel i Bi-laga nr. 1 2018 (pdf)
Antal bofinkar i Sverige 2009-2017 (karta, pdf)
Förändring av antalet bofinkar mellan 1996-2008 och 2009-2017 (karta, pdf)
Antal rödvingetrastar i Sverige 2009-2017 (karta, pdf)
Förändring av antalet rödvingetrastar mellan 1996-2008 och 2009-2017 (karta, pdf)

Ett arktiskt ekosystem

Isbjörnen är toppredator i ett ekosystem som bygger på marina organismer. Rubbas balansen mellan isbjörnen och dess främsta bytesdjur, sälar av olika slag, kan det få stora konsekvenser. I övningen får eleverna studera en näringsväv från Arktis och fundera på konsekvenserna av ett smältande istäcke. En övning om isbjörnens evolution och anpassning till kallt klimat finns på resurser >> evolution.

Ett arktiskt ekosystem (elevinstruktion, pdf)
Isbjörnens evolution (länk till undersidan om evolution)

Kolträdet – fotosyntes och cellandning i realtid

Det animerade Kolträdet visar hur kolatomer binds in och lämnar en tall i Finland i realtid. Kolträdet är visuellt tydligt och en bra utgångspunkt för att diskutera fotosyntes och cellandning i skolan.

Länk till kolträdet (extern länk)
Kolträdet (lärarhandledning artikel ur Bi-lagan 2018, pdf)

DDT: flipp eller flopp?

Surr, surr – en irriterande mygga i sovrummet. Äsch, vad gör ett bett? Så länge det bara kliar några dagar kan jag väl leva med det. Men tänk om myggan sprider malaria eller någon annan obehaglig parasit? Då är det svårare att negligera den flygande insekten…

DDT: flipp eller flopp?
Bildserie om effekten av DDT

Bioresurs tipsar!

Skogslabbet

Skogslabbet berör teman som hållbar utveckling, klimat, biologisk mångfald, biobaserade produkter och människans relation till skogen. Skogslabbet är ett digitalt, kostnadsfritt läromedel anpassat för gymnasiet. Gymnasielärare har utvecklat innehållet och säkerställt kopplingen till läroplanen. Läromedlet är baserat på aktuell forskning, och granskat av SLU-forskare.

Hållbar utveckling

I lärportalen från Skolverket finns tre moduler med tema Hållbar utveckling. Modulerna  belyser de didaktiska frågorna, varför behövs en undervisning för hållbar utveckling, vad ska undervisningen innehålla samt hur ska den organiseras? Modulerna är ämnesövergripande och anpassade för olika åldersgrupper, 1-6, 7-9 och gymnasiet. (Filtrera på Hållbar utveckling)

Globala målen

”Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.” På webbplatsen finns en lärarhandledning och många intressanta övningar.