Hållbar utveckling

Hot mot biologisk mångfald

Biologisk mångfald ger livsviktiga ekosystemtjänster. Men den är hotad, både direkt och indirekt. Ett av hoten som finns mot biologisk mångfald är fenomenet invasiva arter som ställer till med olika problem. Här finns övningar som tar upp ekosystem, vikten av mångfald och hur invasiva främmande arter hotar den biologiska mångfalden.