Mark och vatten

Miljöfaktorer som markens beskaffenhet och tillgången på vatten har betydelse för vilka organismer som trivs, men organismerna påverkar också sin omgivning.


För yngre elever

Världens viktigaste livsmedel

Vatten är en av jordens viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. Ekosystemtjänsten rent vatten är därför en angelägenhet för alla i vårt samhälle.

Världens viktigaste livsmedel

Svenskt Vatten

På hemsidan från Svenskt Vatten finns bland annat en omfattande och användbar sida med fakta om vatten. Här finns bland annat uppgifter om vattenrening och avloppsvattenhantering.

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. En VA-organisation kan ansvara för en kommun (i förvaltnings eller bolagsform) eller flera kommuner (kommunalt bolag eller kommunalförbund).

Rent vatten

I Sverige är det en självklarhet att vrida på vattenkranen när vi är törstiga. Ut strömmar rent och gott dricksvatten. Men hur skulle du göra för att själv rena smutsigt vatten? Här visas hur man kan bygga ett enkelt vattenreningsverk av petflaskor.

Gör ett enkelt vattenreningsverk

Nederbörd

Tillverka en enkel regnmätare av petflaskor. Beräkna volym nederbörd.

Tillverka en regnmätare

Vatten i marken

Marken består av fastmaterial och markporer. I porerna finns luft och vatten i varierande andel. För att växterna ska trivas behöver det finnas både vatten och luft i markens porer. Här beskrivs praktiska undersökningar som visar markens vattenuppsugande förmåga.

Vatten i marken

Växter för fred

Vad kan man göra om vattendrag torkar ut, tillgången på mat minskar och man måste gå längre och längre bort för att hämta ved och byggmaterial? Plantera mera! Här beskrivs modellförsök som visar betydelsen av att marken täcks av växter och hur markens vattenhållande förmåga påverkas av kornstorleken.

Växter för fred: Modellförsök med krasse och Test av vattenhållande förmåga

Spår av istiden

Naturum Höga Kusten i Ångermanland presenterar här några övningar som kan bidra till diskussioner och kunskap om flyttblock och isräfflor, spår från istiden som kan hittas på många håll i landet.

Spår av istiden
Undervisningsmaterialet ”Vi har legat under samma is”

För äldre elever

Skiktning av vattenvolymen i sjöar och hav

Vad händer när kallt och varmt eller sött och salt vatten möts. Ett försök som visar hur sjö- och havsvatten skiktas passar som demonstration för att illustrera vattnets egenskaper eller som utgångspunkt för resonemang om ekologi och miljöförhållanden i sjöar och hav. En modell för att visa skiktningen i Östersjön beskrivs.

Vatten i sjö och hav

Nyheter, forskning och fakta om havet

Havet.nu är en mycket innehållsrik sida för alla som vill veta något om havet. Sidan drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum. Här finns bland annat