Immunologi

I kursen Biologi 2 ingår immunologi som en viktig del. Det är ett komplicerat avsnitt med många begrepp och det gör det extra viktigt att eleverna får bearbeta innehållet genom att arbeta med relevanta övningar och laborationer. När man arbetar med immunologi ges möjligheter att uppfylla flera av punkterna i det centrala innehållet för Biologi 2. Denna sida innehåller en övning kring begrepp, flera laborationer som bland annat visar hur de egna makrofagerna äter jästceller och hur man kan använda ELISA-tester för identifiering av något visst protein. De flesta av övningarna och laborationerna genomfördes under en tvådagarskurs som Bioresurs anordnade för gymnasielärare med tema Immunologi.


Övningar och laborationer främst för gymnasiet

Länkar till övningar om Smittspridning och -spårning

På Bioresursdagarna 2017 (och våren 2018)  ägnades en heldag till laborationer, föreläsningar och praktiska övningar om mikroorganismer, smittspridning, vaccinationer och antibiotika. Samtliga övningar och beskrivningar finns samlade under nedanstående länk.

Bioresursdagar 2017

Smittspridning, undersökning med UV-pulver

Med ett pulver som reflekterar UV-strålning och en UV-lampa går det att på ett konkret och tydligt sätt visa hur smitta sprids. Pensla lite pulver på till exempel ett dörrhandtag. Låt en person ta i handtaget och sedan hälsa på någon som i sin tur hälsar vidare.

Undersökning med UV-pulver

Förstå begreppen

Immunologi är ett område som ger möjlighet till intressanta kopplingar till hälsofrågor som berör alla elever. Det är samtidigt komplicerat med många ord och begrepp som man behöver förstå för att kunna se samband och se helhet.

I pdf-filen Immunologiska begrepp förtecknas ett stort antal begrepp.  Klipp ut orden och låt eleverna gruppvis använda dem för att bygga begreppskartor och sortera i olika kategorier utifrån frågeställningar kring immunförsvaret. Några exempel på hur man kan sortera i olika kategorier ges nedan. Vilka ord kan kopplas till:

 • specifikt (adaptivt) immunförsvar respektive ospecifikt (medfött) immunförsvar?
 • immunförsvarets olika celltyper?
 • allergi?
 • kroppens försvar mot infektioner?
 • inflammation?
 • autoimmuna sjukdomar?
 • kroppens reaktion på vaccination?

Immunologiska begrepp

Fagocytos av granulocyter

Granulocyter hör till det ospecifika (medfödda) immunförsvaret. De angriper bakterier som infekterar kroppen genom fagocytos. I den här laborationen använder eleverna eget blod för att ta fram granulocyter som de sedan matar med jästceller. På motsvarande sätt går det till i kroppen när granulocyter oskadliggör angripande bakterier. Bilden till vänster visar en röd blodkropp (gulaktig på fotot), en avlång jästcell och en granulocyt som tagit upp flera jästceller genom fagocytos. Dessa jästceller fyller nästan hela cellen.

Var noga med att instruera eleverna i säkerhetsfrågor som rör användning av blod, se anvisningar för blodlaborationer från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Laborationen har utarbetats av Åsa Walan, Berzeliusskolan, Linköping, och reviderats 2015 av Brittmarie Lidesten, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

Elevinstruktion Fagocytos av granulocyter

Lärarinstruktion Fagocytos av granulocyter

Spana in ditt eget immunförsvar

Vilken effekt har lysozym?

Lysozym finns bland annat i tårvätska, saliv, i vissa av de vita blodkropparna och i äggvita, men vilken betydelse har det? Lysozym verkar bakteriedödande eftersom detta enzym skadar cellväggarna hos främst Gram-positiva bakterier.

Testa effekten av lysozym på bakterier med ett enkelt spottest. Lysozym kan köpas in från kemikaliefirmor, men det går också att testa tårvätska. Använd gärna både Gram-positiva och Gram-negativa bakterier eftersom känsligheten för lysozym varierar. Micrococcus luteus är Gram-positiv vilket gör denna bakterie användbar för att visa effekten av lysozym.

Vilken effekt har lysozym?

Resultat av test av lysozym

Mikrosvampar i barr

Hur kan individer skilja på ”själv” och ”icke-själv”? Till och med de allra minsta svamparna som lever inne i ett granbarr avgränsar sig mot andra svampindivider. Titta noga på ett gammalt, brunt granbarr eller tallbarr så brukar det gå att se tunna, svarta linjer som bildar gränser mellan de svampindivider som lever inne i barret. Om man ytsteriliserar barren och lägger dem på en maltagarplatta kommer det att växa ut luddigt mycel. Även här kommer man att se gränserna mellan svampindividerna, se bild till vänster.

Mikrosvampar i barr

Spåra ägg i mat

Allergier är mycket vanliga hos barn och ungdomar. Det kan räcka med små mängder av ett allergen i maten för att det ska bli en kraftig reaktion. Här visas en äldre metod, dubbeldiffusion, för att identifiera ägg i olika pulvermixer. Antikroppar mot äggalbumin och ett extrakt av det som ska undersökas får diffundera i en agarosgel. Om extraktet innehåller äggalbumin (antigenet) kommer antikropparna att binda till detta och det bildas en fällning i form av en vit linje. Bilderna till vänster visar överst ett objektglas med brunnar i agarosgel. I mitten antikroppar mot äggalbumin och i brunnarna runt om extrakt av olika pulvermixer som kan innehålla ägg. Nedanför syns ett resultat där brunnarna 2, 3 och 5 innehåller äggalbumin och det har därför bildats en linje där antikropp-antigen-utfällning skett.

Syftet med laborationen är att påvisa äggalbumin i olika maträtter med dubbelimmunodiffusion, samt att få förståelse för antikropp-antigenreaktioner och de medicinska konsekvenserna av sådana reaktioner. Laborationen är hämtad från Helix-laborationspärm av Åsa Jouper-Jaan, Britt-Marie Lidesten, Elisabeth Strömberg. Förlag Studentlitteratur

Spåra ägg i maten.

Test av antikroppar mot gluten i blod

Testet FindOut Celiac Test ger möjlighet att upptäcka antikroppar mot gluten i blod. Testet kan inköpas på apotek (kostnad ca 150 SEK) eller beställas via Internet. Testet är ett hemtest för att påvisa vävnadstransglutaminas-antikroppar i blod. Förekomst av dessa antikroppar tyder med stor sannolikhet på celiaki. FindOut Celiac Test kan används som ett hjälpmedel i diagnosticeringen av celiaki, men den slutliga diagnosen måste göras av läkare.

Filmklipp som visar test av antikroppar mot gluten i blod

Simulerad ELISA-lab via HHMI Interactive (antikroppstest för diagnos av sjukdomen SLE)

I en simulerad labmiljö får man stegvis klicka sig fram och göra allt från centrifugering och spädning av blodprov från tre patienter till pipettering av regaens och tvättning av en förberedd ELISA-platta som används för att påvisa om en patient har sjukdomen SLE eller inte.

HHMI Interactive Immunology lab

Varför knådar man degen?

En del personer tål inte glutenprotein som bland annat finns i vete, råg och korn. De kan få allvarliga problem med bland annat diarréer, gasbildning i magen och viktminskning. Orsaken är att tarmen inflammeras och tarmluddet förstörs beroende på att kroppens immunförsvar aktiveras av glutenprotein i kosten. Glutenintolerans kallas även celiaki.

Hur ser gluten ut? Gör en liten degklump av vetemjöl och vatten, knåda den i minst fem minuter och skölj sedan noga bort de vattenlösliga ämnena under en vattenkran. Återstoden är glutenproteiner. Om man värmer klumpen med glutenproteinerna i mikrougn eller vanlig ugn hårdnar de och den lilla klumpen ökar i volym beroende på den vattenånga som bildas. Resultatet blir en lätt, men hård liten boll.

Varför knådar man degen?

Innehåller matvarorna gluten? Foto: Bioresurs.

Finns det gluten i glutenfri ­mat?

Den här laborationen visar en metod för att analysera mycket små mängder gluten i livsmedel med hjälp av ett ELISA-test. Det är en metod som utnyttjar förmågan hos en antikropp att mycket specifikt binda till en antigen, i det här fallet proteinet gliadin som ingår i gluten. Vi vill besvara frågorna:

 • Hur kan vi detektera gluten?
 • Vilka olika slag av livsmedel kan innehålla gluten?
 • Är glutenfria livsmedel verkligen glutenfria?
 • Hur kan vi koppla undersökningarna av gluteninnehåll till medicinska problem med glutenintolerans?

Finns det gluten i glutenfri mat?

Virusinfektion hos pelargonier

Laborationen visar en immunologisk metod som är mycket använd på laboratorier för att påvisa antikroppar eller antigener. Det kan till exempel handla om att på ett sjukhuslaboratorium undersöka om en kvinna är gravid eller om en patient är infekterad med HIV. Metoden kallas Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). I denn laboration påvisas en infektion av PFBV-virus (Pelargonium Flower Break Virus) som kan förekomma hos pelargonier. Till laborationen används ett kit avsett för 14 laborationsgrupper. Laborationen är hämtad från Helix-laborationspärm av Åsa Jouper-Jaan, Britt-Marie Lidesten, Elisabeth Strömberg. Förlag Studentlitteratur.

Virusinfektion hos pelargonier