Bi-lagan 2007

Bi-lagan nr 1 2007

I detta nummer: Hundar, mossor, UV-ljus och fågelskådning, med mera.

Artiklar med övningar

Hunden och människan – etologi i symbios
Läs om elevstudier av referenspekning.

En första guide till: Mossor

UV-ljus – både nyttigt och skadligt
Här finns flera försök med UV-ljus: ”Utvinn eget DNA”, ”UV-strålning och bakterier” samt ”Skyddar solkrämer mot UV-strålning?”

Det stora äventyret fåglarna
Titta på fåglar i skolans närområde.
Sveriges fågelstationer

 

x-Bi-lagan 2007

Läsårskalender för 2007/2008
Tema: Kropp och sinnen

Månadsuppslagen

Augusti: Skelett och leder
Här finns ”Ledövningar” och ”En övning för skelettet”.

September: Muskler
Undersök dina muskler och pröva hävstångseffekten.

Oktober: Känselsinnet
Känn och beskriv och sortera med hjälp av enbart känseln.

November: Balansen
Hitta tyngdpunkten och balansera en spik på en annan spik.

December: Vilket öga tillhör vilket djur?
Gör ditt eget memory.
Facit till memoryövningen ”Vilket öga tillhör vilket djur?”

Januari: Hår och päls
Här finns övningarna ”Vandrande hårstrå” och ”Tillverka en hygrometer”.

Februari: Smittspridning
Undersök hur ett ämne sprids med hjälp av ett pulver som reflekterar UV-strålning och en UV-lampa.

Mars: Våra sinnen
Samarbeta i en hinderbana.

April: Synen
Inspireras av övningarna ”Hur långt åt sidan kan man se?” och ”Levande kamera”.

Maj: Hörseln
Tillverka ”ljudvågor” och lyssna efter föremål.

Juni: Färg och färgseende
Gör en färgskiva och leta färger i naturen.

Juli: Smak, lukt och syn i samverkan
Vilken betydelse har lukten och synen för smakupplevelsen?

Bi-lagan nr 3 2007

I detta nummer: Fåglar vid fågelbordet, dans, filmer och spel, med mera.

Artiklar med övningar

Fågelbordet – ett eldorado för etologisk undervisning
Läs om utformning, placering och skötsel av fågelbordet samt få tips på fågelstudier.

Sjunga och dansa biologi – går det?
Med sång och dans kan eleverna få lättare att komma ihåg processer och termer.

Med bilden i biologin – följ en organisms livscykel
Dokumentera och förmedla händelselopp i naturen med digitala hjälpmedel.

Rätt eller fel? You Decide!
Diskutera olika ämnesområden med hjälp av spelet DeCiDe. Mer information finns på www.playdecide.eu.