Inspireras av Carl von Linné

Carl von Linné fyllde 300 år under 2007. Det firades med ett nationellt jubileum som uppmärksammade vetenskapligt nytänkande, kreativitet, nyfikenhet, framåtanda och utvecklingsoptimism. Jubileet kallades Linné2007 och ville förmedla bilden av den unge, nyfikne Linné – den vetenskaplige och nyskapande entreprenören.

Om skolprojekt Linné

Inom ramen för Linné2007 genomfördes en särskild satsning på skolan – Skolprojekt Linné. Projektet var ett samarbete mellan nationella Linnédelegationen, Myndigheten för skolutveckling och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Syftet med Skolprojekt Linné var att ge inspiration och bidra med goda idéer till ett tvärvetenskapligt arbete där naturvetenskap ingick i ett brett sammanhang. Det var också därför Linnélektioner – ett idé- och inspirationsmaterial utvecklades. Materialet riktar sig till lärare i hela skolan som arbetar med NO/naturvetenskap och vill inspirera till ett undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt. Linnélektioner består av ett inspirationshäfte och flera idéhäften som kom ut i tryck 2007.