Fascinerande forskning – Gensaxar ändrar DNA

Övningar och laborationer

Fascinerande forskning. CRISPR. Gensaxar ändrar DNA. Bioresurs. Bioresursdagarna 2018. Praktiska försök och laborationer. Genteknik i skolan.

Läroplanen för biologi tar upp etiska frågor i samband med genteknikens användningsområden. Etiska frågor är viktiga att diskutera, men elever behöver också grundläggande kunskaper om genteknikens metoder, möjligheter och begränsningar för att kunna föra en initierad diskussion. Det gäller för elever på både grundskola och gymnasium. Öppna för samtal i skolan där åsikter beläggs med fakta och där fördelar och nackdelar vägs mot varandra på ett insiktsfullt sätt. Det är även viktigt att laborera för att elever ska få praktisk och konkret erfarenhet av att arbeta med gentekniska metoder. Försök med transformation av bakterier, PCR-reaktioner och separation av DNA-sekvenser med gelelektrofores är exempel på laborationer som kan genomföras, men som självklart kräver utrustning och erfarenhet. Omfattande databaser med DNA-sekvenser, proteiner och hela genom, samt bioinformatiska verktyg är fritt tillgängliga och gör det möjligt för elever att arbeta med intressanta frågeställningar.

Gensaxar ändrar DNA


 

GM-webben. Genmodifiering grödor. Etisk debatt. Fascinerande forskning. CRISPR. Gensaxar ändrar DNA. Bioresurs. Bioresursdagarna 2018. Praktiska försök och laborationer. Genteknik i skolan.

GM-Webben

I Bioresurs hemsida ingår GM-webben, som handlar om genmodifierade växter. En av delarna innehåller temasidor om sex genmodifierade växter. Dessa kan fungera som exempel för elevarbeten. Lärarhandledningen är omfattande och ger förslag på hur man kan arbeta med elever kring kontroversiella frågor i ett samhällsperspektiv.

GM-Webben

Syntetisk biologi med Lego

Vad är syntetisk biologi? Begreppet syntetisk biologi associeras med möjligheterna att skapa nya biologiska delar och system samt att förändra redan befintliga, på ett enkelt, kreativt och relativt billigt sätt. Än så länge förekommer syntetisk biologi främst i forskarvärlden, inom områden som rör allt från bioenergi och biomaterial till biosensorer. Detta är en praktisk övning med Lego som förklarar hur syntetisk biologi fungerar och ger samtidigt en bra förståelse för vad som behövs för att en gen ska transkriberas och translateras.

En artikel om syntetisk biologi från Bi-lagan 
Genmodifiera med lego – övning
Genmodfiera med lego – lärarkommentarer
Genmodfiera med lego – facit

Material som behövs för att bygga generna:
ArterProteinerGenerPromotorerRBS.erTerminatorer

Gendrivare

Tänk om vi med genmodfiering kunde utrota agapaddan i Australien eller göra mygghonor sterila, vilket förhindrar dem från att sprida till exempel malaria, denguefeber och zikavirus? Genom att använda CRISPR-Cas9-tekniken för att konstruera så kallade gendrivare tror forskare att detta kan bli verklighet. Men vilka blir de miljömässiga och etiska konsekvenserna? Hur fungerar en gendrivare?  Denna övning tränar eleverna att förstå skillnaden mellan Mendelsk nedärvning och nedärvning med en gendrivare.

Hur fungerar en gendrivare, övning
Mall i A3 för gendrivare
Hur fungerar en gendrivare, lärarkommentarer
Artikel från Bi-lagan om gendrivare och övningen

Övningar i bioinformatik

Molekylärbiologins snabba utveckling har genererat stora mängder biologiska data i form av till exempel DNA- och aminosyrasekvenser, som samlats i databaser. Bioinformatiken ger verktyg att att hantera dessa omfattande datamängder. Många databaser är fritt tillgängliga och kan användas i skolan. På Bioresurs hemsida har vi flera exempel på övningar i bioinformatik med jämförelse och tolkning av DNA eller aminosyrasekvenser. Några exempel på övningar är att studera släktskap mellan olika arter och skapa fylogenetiska träd eller att ta reda på mer om människans genom och jämföra kromosomernas innehåll med andra närbesläktade arter. Bioinformatik kan också användas för att jämföra fungerande gener med varianter som orsakar sjukdomar.

Bioinformatikövningar

Syntetisk biologi med lego. Bioresurs. Genteknik. Bioteknik.
Övningar om gendrivare. CRIPSR/Cas9. Etisk debatt i skolan. Genteknik, aktuell forskning. Bioteknik.