Idéhäfte 5 – I Linnés spår

Linnés passion var att ordna de levande organismerna i system – Gud skapade och Linné ordnade.

När man lär känna växter eller djur, lär sig hur de ser ut, var de lever och vilka egenskaper de har, får man en relation till det levande. Detta leder till förståelse och engagemang för de levande organismerna och för den miljö de finns i. Häftet innehåller idéer för att iaktta, samla, sortera och beskriva de levande organismerna – allt i Linnés anda! Målgrupp: Lärare i alla skolformer.

Hela idéhäfte 5 – I Linnés spår