Idéhäfte 2 – Uteklassrummet

Hur kan skolans närmiljö utvecklas och användas för att bli en del i undervisningen?

Den första delen av idéhäfte 2 handlar om hur olika skolor har förändrat skolgården för att den ska bli en resurs i undervisningen. I andra delen av häftet beskrivs hur naturmiljöer kan användas i undervisningen. Ofta finns det små områden i närheten av skolan, t.ex. en skogsdunge, en bäck, en damm eller en naturlig gräsmark där elever kan upptäcka och lära sig mer om de levande organismerna. Målgrupp: Lärare i alla skolformer.

Hela idéhäfte 2 – Uteklassrummet