Fascinerande forskning – Osynliga men farliga

Övningar och laborationer

Denna del handlar om förståelsen av hur den egna kroppen fungerar i samspel med mikroorganismerna som omger oss. Egenskaper hos bakterier och virus, hur de sprids och sjukdomar som de ger upphov till, samt vilka behandlingsmetoder som kan användas, ingår i skolans styrdokument för biologi. I det här sammanhanget är också komplikationer kring antibiotikaanvändningen viktigt att ta upp.

Osynliga men farliga


 

Kurser för lärare i biologi och no Bioresursdagarna Smittspridning smittspårning Bioresurs

Övningar om Smittspridning och -spårning

På Bioresursdagarna 2017 (och våren 2018)  ägnades en heldag till laborationer, föreläsningar och praktiska övningar om mikroorganismer, smittspridning, vaccinationer och antibiotika. Samtliga övningar och beskrivningar finns samlade under nedanstående länk.

Smittspridning och -spårning, Bioresursdagar 2017 (repris 2018)

Analysen som inte fungerade

Denna övning, utformad av Björn Herrmann, författare till en av artiklarna i denna del, visar varför analysmetoden för Chlamydia trachomatis inte fungerade. Uppgiften för eleverna är att leta upp målsekvenserna för de båda primrarna som användes vid PCR-analys av C. trachomatis och visa vad det berodde på att man inte hittade den nya varianten nvCT av klamydia. Övningen illustrerar problematiken i artikeln Klamydia: en folkkär infektion.

Det otänkbara hände – En analys av klamydia
Det otänkbara hände – En analys av klamydia, lärarkommentarer

Halobacterium och Novobiocin

Halobacterium är en saltälskande arkée som är lätt att odla. Den växer helst på ett medium med 25 procent salthalt och det innebär att få andra mikroorganismer kan kontaminera, vilket är en fördel från säkerhetssynpunkt. Novobiocin har effekt på Halobacterium, medan flera andra antibiotikasorter som hämmar bakterier inte påverkar Halobacterium. På Bioresursdagarna 2017 genomfördes en laboration med Halobacterium och effekten av Novobiocin (länk nedan).

 

Antibiotika från skogen

Barrskogsförna extraheras med vatten och ett prov stryks ut på agarplatta. När svampkolonier har växt ut efter någon vecka tas prover på kolonierna och placeras på en agarplatta med Micrococcus luteus eller E. coli-bakterier. Om något av proverna från svampkolonierna bildar antibiotika blir det en avdödningszon kring detta prov.

Laborationshäfte, Bioresursdagarna 2017 (repris 2018)
Mer information och material från Bioresursdagarna 2017 (repris 2018)

E-BUG

Webbsidan e-bug innehåller spel och undervisningsresurser om mikroorganismer och antibiotika
för både äldre och yngre elever.

e-Bug