Bi-lagan 2019

Bi-lagan nr 2 2019

Läsårskalender för 2019/2020
Tema: Naturen i staden

Månadsuppslagen

 

Augusti: Naturen i staden

Undersök närmiljön, vilka ekosystemtjänster finns i staden?

September: Förgröna skolgården!

Vilka växtarter finns på skolgården? Inventera skolans omgivning!

Oktober: Växtkraft

Hydroponisk odling – odla utan jord i skolan!

November: Lavar som bioindikatorer

Studera lavar på stammar av en viss trädart i miljöer som påverkas i olika grad av luftföroreningar.

December: Gröna och granna

När barrar granen? Placera grangrenar i behållare med och utan vatten och jämför hur många barr som lossnar efter några dagar. Jämför gärna olika gransorter.

Låt eleverna jämföra livcykeln för en närproducerad julgran och en bukett importerade rosor.

Januari: Stadens små fåglar

Jämför gråsparv och pilfink och träna på ekologiska begrepp.

Delta i Vinterfåglar inpå knuten.

Februari: Älskade krukväxter

Kolla nära! Hur ser blommor ut om man plockar isär och granskar varje del för sig? Många krukväxter har stora och dekorativa blommor som är lätta att studera. Blommande krukväxter finns också hela läsåret.

Läs om tio familjer av blomväxter på sidan 24-25 i Linnélektioner, idéhäfte 5.

Låt eleverna vara växtdetektiver. Läs mer och ladda hem arbetsblad under rubriken På spaning med växtdetektiverna.

Mars: Från asfalt till våtmark

Gör ett vattenfilter!

Vilka för- och nackdelar har olika vattenreningsmetoder?

April: Träden i staden

Lär känna träden i din stad. Vilka träd finns i närmiljön?

Trädnyckel till månadsuppslaget om träd 2019

Maj: Stadens stora fåglar

Ser du skillnad på de vanligaste kråkfåglarna?

Titta på duvor! Många stadsduvor ser ut som klippduvor men långt ifrån alla. Vad kan det bero på?

Besök sidan Learn genetics Pigeon Breeding: Genetics At Work

Juni: Växterna i staden

Kolla in stadens vilda växter, vilka arter finns det och vilka strategier har de för att överleva och sprida sina frön?

Bi-lagan nr 3 2019

I detta nummer: Algblomning i Viggsjön, vinterekologi, kastanjer, fotosyntes, Nobelpriset i fysiologi eller medicin och forskningsmöjligheter för lärare, med mera.

Artiklar med övningar

Eleverna som räddar en sjö

Vinterekologi

Att följa en kastanj

Fotosyntes och cellandning – en laboration med flera delmoment

Jourhavande biolog
Syreanpassning – en livsviktig förmåga
Forskningsmöjligheter för lärare

Referenslista till artikeln om STLS i avsnittet om forskningsmöjligheter för lärare: