Linnélektioner – Inspiration för kunskap

Inspirationshäftet har perspektivet dåtid – nutid – framtid. Varje kapitel byggs upp utifrån berättelser om Linnés liv och verksamhet som knyts till korta faktatexter och konkreta förslag.

Med utgångspunkt i berättelserna ser vi framåt mot vår egen tid och funderar över hur framtiden kan se ut. Målgrupp: Lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt elever i gymnasiet.

Hela Inspirationshäftet – Inspiration för kunskap

Kapitel

Förord av H.K.H. Kronprinsessan Victoria
Inledning
Carl von Linnés levnad

Pedagogen
Kapitlet berättar om hur det gick till när Linné samlade hundratals studenter till naturvandringar och föreläsningar.

1700-talet
Kapitlet fokuserar på 1700-talets landskap i jämförelse med dagens.

Vetenskapsmannen
Linné var en mycket framgångsrik och respekterad vetenskapsman och är fortfarande en av de mest kända internationellt sett. Kapitlet handlar även om det vetenskapliga arvet efter Linné.

Läkaren
Linné var en engagerad läkare och sökte botemedel mot dåtidens svåra sjukdomar som t.ex. malaria — en vanlig sjukdom i 1700-talets Sverige. I kapitlet väcks frågor både om dåtidens medicinska villkor i jämförelse med dagens, och om dagens situation i rika länder jämfört med förhållanden i länder där det råder brist på ekonomiska och medicinska resurser.

Resorna i Sverige
Kapitlet handlar om Linnés resor till olika delar av Sverige och om naturen, livet och samhället på 1700-talet i jämförelse med hur det är idag. Resebeskrivningarna ger oss perspektiv på vår egen tid med de likheter och skillnader som finns.

Apostlarna
Linnés vetenskapliga idéer och tankar spreds över hela jorden genom de resor som hans elever gjorde. Kapitlet fokuserar på Carl Petter Thunbergs resa till Japan och hans beskrivningar av natur och samhällsförhållanden i Japan, ett land som vid den tiden var i det närmaste stängt för västerlänningar.

Referenser