Annonsera i Bi-lagan

Vill du och ditt företag nå ut till klass-/NO-/biologilärare? Tidningen Bi-lagan erbjuder en effektiv direktkanal för information och marknadsföring till lärare i hela Sverige!

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Bioresurs, startade 2002 på uppdrag av Utbildningsdepartementet, i syfte att stödja, inspirera och informera lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i hela landet. För att på bästa sätt nå ut till lärarna anordnar vi kurser och konferenser, informerar via vår webbplats och ger ut tidningen Bi-lagan. Bi-lagan utkommer med ett par nummer per år och distribueras gratis till prenumeranter i Sverige. Genom tidningens drygt 5000 prenumeranter nås bland annat grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar, lärarutbildningar, bibliotek, skolmyndigheter, naturskolor och science centers.

Annonser

En annons i Bi-lagan är ett utmärkt sätt att sprida information om läromedel och annat material för undervisning i biologi/NO/naturkunskap i skolan. Våra läsare ansvarar för inköp av läromedel och labbmaterial och många planerar kompetensutveckling för både sig själva och sina kolleger. Dessutom utgör de en målgrupp med breda intressen inom natur, kultur och friluftsliv, något som kan vara intressant för dig som vill marknadsföra kurser, resor eller friluftsutrustning.

Annonser i Bi-lagan införs på sidorna 3-23 i ett 24-sidigt nummer. Vi förbehåller oss rätten att avböja annonser som strider mot den verksamhet som bedrivs av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Tekniska upplysningar och leveransadress för annonsmaterial lämnas i samband med beställning av annonser. Annonserna införs i den tryckta versionen av Bi-lagan.

Är du intresserad av att annonsera i Bi-lagan? Skriv till info@bioresurs.uu.se eller ring till oss. Telefonnummer finns på sidan Om oss.

  Nummer

  Sidor Annonsbokning senast Annonsleverans Till tryck Utgivning

  1/22

24 11 februari 2022 25 februari 2022 v. 12 v. 14

  2/22

24 29 juli 2022 12 augusti 2022 v. 36

v. 38

Storlek på annonser och annonskostnader

Sidformat: 210 x 297 mm
Utfallande annonser ska ha skärmån på 3 mm runt om.