Annonsera i Bi-lagan

Vill du nå ut till Bi-lagans drygt 7 000 prenumeranter? Tidningen Bi-lagan riktar sig till alla som arbetar med biologiundervisning, i alla skolformer, i hela Sverige och erbjuder en effektiv direktkanal för information och marknadsföring.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, Bioresurs, startade 2002 på uppdrag av Utbildningsdepartementet, i syfte att stödja, inspirera och informera lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i hela landet. Detta gör vi bland annat via tidningen Bi-lagan, som utkommer två gånger per år, i januari och augusti. Tidningen distribueras gratis till prenumeranter i Sverige och når genom dessa såväl skolor, förskolor och naturskolor som lärarutbildningar, bibliotek, skolmyndigheter och science centers.

En annons i Bi-lagan är ett utmärkt sätt att sprida information om läromedel och annat material för undervisning i biologi/NO/naturkunskap i skolan. Våra läsare ansvarar för inköp av läromedel och labbmaterial och många planerar kompetensutveckling för både sig själva och sina kolleger. Dessutom utgör de en målgrupp med breda intressen inom natur, kultur och friluftsliv, något som kan vara intressant för dig som vill marknadsföra kurser, resor eller friluftsutrustning.

Annonserna införs på sidorna 3-27 i ett 28-sidigt nummer. Vi förbehåller oss rätten att avböja annonser som strider mot den verksamhet som bedrivs av Bioresurs. Leveransadress för annonsmaterial lämnas i samband med beställning av annonser.

Är du intresserad av att annonsera i Bi-lagan? Skriv till info@bioresurs.uu.se eller ring till oss. Telefonnummer finns på sidan Om oss.

  Nummer

  Sidor Annonsbokning senast Annonsleverans Till tryck Utgivning

  1/24

28 6 november 2023 17 november 2023 v. 50 v. 2

  2/24

28 19 april 2024 17 maj 2024 v. 24

v. 32

Storlek på annonser och annonskostnader

Sidformat: 210 x 297 mm
Utfallande annonser ska ha skärsmån på 3 mm runt om.

 Satsyta   Utfallande   Pris, 4-färg
exkl moms

Uppslag

274 x 265 mm   420 x 297 mm   25 500 kr

1 sida

164 x 265 mm   210 x 297 mm  

14 000 kr

1/2 sida

Stående:
79,5 x 265 mm
Liggande:
164 x 127 mm
Stående:
102,5 x 297 mm
Liggande:
210 x 143 mm

8 200 kr

1/4 sida

Stående:
79,5 x 127 mm
Liggande:
164 x 60 mm
Stående:
102,5 x 143 mm
Liggande:
210 x 76 mm

5 100 kr