Annonsera i Bi-lagan

Vill du och ditt företag nå ut till klass-/NO-/biologilärare? Tidningen Bi-lagan erbjuder en effektiv direktkanal för information och marknadsföring till lärare i hela Sverige!

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Bioresurs, startade 2002 på uppdrag av Utbildningsdepartementet, i syfte att stödja, inspirera och informera lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i hela landet. För att på bästa sätt nå ut till lärarna anordnar vi kurser och konferenser, informerar via vår hemsida och ger ut tidningen Bi-lagan.

Bi-lagan utkommer med tre nummer per år och skickas till lärare i NO/biologi/naturkunskap på grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar, inklusive sameskolor, specialskolor och särskolor. Vi tar också emot prenumeranter och genom dessa når Bi-lagan bland annat lärarutbildningar, bibliotek, skolmyndigheter, naturskolor, science centers och enskilda lärare. Listan med prenumeranter växer stadigt och omfattar nu drygt 5 000. Sammanlagt skickar vi ut nummer 1 och 3 av Bi-lagan till cirka 14 000 adressater och nummer 2 till cirka 19 000 adressater. Bi-lagan distribueras gratis till såväl skolor som prenumeranter.

Annonser

En annons i Bi-lagan är ett utmärkt sätt att sprida information om läromedel och annat material för undervisning i biologi/NO/naturkunskap i skolan. Våra läsare ansvarar för inköp av läromedel och labbmaterial och många planerar kompetensutveckling för både sig själva och sina kolleger. Dessutom utgör de en målgrupp med breda intressen inom natur, kultur och friluftsliv, något som kan vara intressant för dig som vill marknadsföra kurser, resor eller friluftsutrustning.

Nummer 2 av tidningen, som kommer i augusti varje år, är ett specialnummer i form av en läsårskalender, augusti–juni, med en annons per månadsuppslag. Annonser i övriga nummer av Bi-lagan införs på sidorna 3-23 i ett 24-sidigt nummer. Vi förbehåller oss rätten att avböja annonser som strider mot den verksamhet som bedrivs av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Tekniska upplysningar och leveransadress för annonsmaterial lämnas i samband med beställning av annonser. Annonserna införs i den tryckta versionen av Bi-lagan.

Är du intresserad av att annonsera i Bi-lagan? Kontakta annonsansvarig:
Lisa Reimegård, info@bioresurs.uu.se, tel 018-471 64 07

  Nummer

  Sidor Annonsbokning senast Annonsleverans Till tryck Utgivning

  1/21

24 1 februari 2021 12 februari 2021 v. 9 v. 11

  2/21

24 10 maj 2021 21 maj 2021 v. 24

v. 31

  3/21 24 18 oktober 2021 29 oktober 2021 v. 47

v. 49

Storlek på annonser och annonskostnader

Kalendern

Bi-lagan nr 2 utgörs av en läsårskalender (augusti–juni) med 24 sidor (11 månadsuppslag). Varje månad omfattar en A4-sida med redaktionellt innehåll samt en A4-sida med kalender och plats för annons (eller redaktionellt material) till höger om denna. 
Annonsstorlek: Stående 58 x 150 mm, ej utfallande. Kostnad: 3 500 kr exkl. moms.

Övriga nummer av Bi-lagan

Sidformat 210 x 297 mm
Utfallande annonser ska ha skärmån på 3 mm runt om.