Idéhäfte 3 – Upplev 1700-talet

Syftet med häftet är att ge idéer till hur 1700-talets landskap, natur, samhälle och kultur kan vara en utgångspunkt vid undervisning i tema eller i enskilda ämnen.

Genom att göra en tidsresa kan eleverna få ökad förståelse för hur det var att leva på 1700-talet. I häftet beskrivs också hur praktiskt arbete med metoder från äldre jordbrukssamhälle kan genomföras. Metoder för att jämföra hur den biologiska mångfalden påverkas av olika brukningsmetoder beskrivs. Målgrupp: Lärare i alla skolformer.

Hela Idéhäfte 3 – Upplev 1700-talet

Externa länkar

Linnés orangeriträdgård
En orangeriträdgård belägen i Möckelsnäs.

Den virtuella floran
Innehåller information om svenska arter och deras utbredning.

Kalmar läns muséum

Hörjelgården

Lantmäteriet

Linnékorrespondensen – utgivning av Linnés brevväxling

Uppsala universitets Linnépresentation