Bi-lagan 2010

Bi-lagan nr 1 2010

I detta nummer: Humlor och pollen, The Human Protein Atlas, rödlistan och labbrapporters uppbyggnad, med mera.

Artiklar med övningar

Med inspiration från forskning
Artikeln beskriver flera sätt att studera humlor.

Bygg en humlebur

Humleprotokoll:

Varför behöver vi en rödlista?

Bioresursdag 2010
Här finns laborationen ”Hur mår jästen?”.

Vad gör en biolog?
Finn inspiration för endagsprojekt i växtekologi.

Bi-lagan nr 2 2010

Läsårskalender för 2010/2011
Tema: Biologisk mångfald

Månadsuppslagen

Augusti: Mångfald av liv
Vad är biologisk mångfald?

September: Rädda bombmurklan… och många andra arter i Sverige
Vilken är den hotade arten i din kommun?

Oktober: Hitta i naturen!
Vad behöver vi naturen till i dag och hur har naturen traditionellt använts? Gör egna kartor och årstidskalendrar samt intervjua äldre.

November: Naturen är nödvändig!
Läs om och fundera över ekosystemtjänster i din vardag.

December: Biologisk mångfald på julbordet

Januari: Upptäck odlad mångfald
Här finns övningen ”Odla rädisor”.

Februari: Naturens kalender
Bli fenologiväktare och gör en naturkalender.

Mars: Liv på skolgården?
Undersök den biologiska mångfalden vid skolan.

April: Mer liv på skolgården!
Här finns tips på hur man skapar en fjärilsrestaurang samt bygger bon för getingar, bin och humlor.

Maj: Varifrån kommer äpplena?
Läs om äpplens ursprung och hur man ympar in en ny sort på ett äppelträd.

Juni: Spela om växtfamiljer

Bi-lagan nr 3 2010

I detta nummer: Själviska gener, redovisningar av Utmaningen 2010 med temat ”Småkryp i vatten” samt övningar som visar hur enzymer påverkar mjölk, med mera.

Artiklar med övningar

Kriminalteknik i skolan
Artikeln innehåller en laboration med fingeravtryck.

Datalogger ger förståelse för kroppens energiomsättning

Vi gör smör, keso och kattmjölk!