Fakta – fjällets växter och djur

 

Fjällen är de berg som är så höga att ingen skog kan växa på de högsta delarna. Ibland menar vi med ”fjällen” bara de trädlösa områden som är ovanför skogsgränsen, men lika ofta ingår dessutom fjällbjörkskogen nedanför. Fjäll hittar vi på gränsen mot Norge från Dalarna och norrut till norra Lappland.