Fjällandskapet

 

Fjällen är de berg som är så höga att ingen skog kan växa på de högsta delarna. Ibland menar vi med ”fjällen” bara de trädlösa områden som är ovanför skogsgränsen, men lika ofta ingår dessutom fjällbjörkskogen nedanför. Fjäll hittar vi på gränsen mot Norge från Dalarna och norrut till norra Lappland.

 

 

Fjället bakgrundMan brukar skilja mellan skogsgränsen som är den höjd över havet dit sammanhängande skog når och trädgränsen som är den höjd dit enstaka träd kan nå. Skogsgränsen bildas i Sverige av fjällbjörken. Trädgränsen kan också bildas av tall eller gran. Skogsgränsen ligger på ca 1000 m i de södra fjällen och på ca 600 m i de norra. Trädgränsen ligger ca 100 m högre.